Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104570
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacija (straipsnis) / Publications of science sources and science heritage (L)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Skirius, Juozas
Title: Lietuvos diplomato atsiminimai apie aktyvų, bet mažai žinomą JAV lietuvių veikėją Balį Praną Mastauską
Other Title: Memoirs of a Lithuanian diplomat about active but little known Lithuanian-American Balys Pranas Mastauskas
Is part of: Istorija : mokslo darbai = History. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 115, nr. 3
Extent: p. 94-107
Date: 2019
Keywords: Balys Pranas Mastauskas;Julius J. Bielskis;Atsiminimai;Taikos konferencija Paryžiuje;JAV lietuviai, Vašingtonas;Memoirs, Washington;American Lithuanians;Paris Peace conference
Abstract: Atsitiktinai surasti buvusio Lietuvos garbės generalinio konsulo Los Andžele Juliaus J. Bielskio trumpi atsiminimai apie labai mažai žinomą JAV lietuvį Balį Praną Mastauską (Frank Mast, 1889–1961), juos paskelbus, leido trumpai pristatyti šį aktyvų veikėją. Jo didžiausias indėlis – veikla 1918–1919 m. siekiant Lietuvos valstybės pripažinimo Vašingtone ir Paryžiuje, darbuojantis Šveicarijoje. 1919–1923 m. B. P. Mastauskas, turėdamas plačių ryšių JAV politikų sluoksniuose, talkino Lietuvos atstovams JAV. Vėliau, gyvendamas Čikagoje, aktyviai dalyvavo išeivijos veikloje, advokatavo, dėstė Lojolos universitete. Priklausydamas JAV lietuvių katalikų ideologinei grupei, buvo artimesnis Lietuvos politikams krikščionims-demokratams, drąsiau kritikavo kitų srovių politikus, ypač tautininkus. J. J. Bielskis trumpai užfiksavo svarbiausius B. P. Mastausko politinės-visuomeninės veiklos laimėjimus, atskleidė jo charakterį, asmeninius bruožus, talentą užmegzti ryšius su reikalingais žmonėmis, taip pat pažymėjo, kad jis buvo sąžiningas, darbštus, pareigingas ir veržlus. J. J. Bielskis neabejojo B. P. Mastausko patriotiškumu
Randomly discovered memories of Julius J. Bielskis, former Honorary Consul General of Lithuania in Los Angeles, about the little-known American Lithuanian Balys Pranas Mastauskas/Frank Mast (1889–1961) enabled them to be published by briefly presenting this active character. His greatest contribution was from 1918 to 1919, seeking recognition of the Lithuanian state in Washington and Paris, working in Switzerland. From 1919 to 1923 he assisted Lithuanian representatives in the USA. Has had extensive contacts in US political circles. Later, while living in Chicago, he was an active expatriate, attorney and lecturer at Loyola University. Belonging to the Lithuanian Catholic ideological group in the United States, he was close to the Lithuanian politicians for Christian democrats, and was more bold in criticizing the politicians of other currents, especially nationalists. J. J. Bielskis records, briefly, the major achievements of B. P. Mastauskas in political-social activities, reveals his character, his personal traits, his talent for connecting with people in need, and points out that Mastauskas was honest, dutiful and hard-working. Mr. Bielskis did not question his patriotism
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104570/1/ISSN2029-7181_2019_V_115.N_3.PG_94-107.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/104570
https://doi.org/10.15823/istorija.2019.115.5
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Istorija 2019, t. 115, nr. 3
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.97 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

97
checked on May 1, 2021

Download(s)

59
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.