Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104536
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Šliavaitė, Kristina
Title: Etninės mažumos darbo rinkoje: kalbos, pilietybės ir socialinių tinklų reikšmė (Visagino atvejis)
Other Title: Ethnic minorities in labour market: the importance of language, citizenship and social networks (the case of Visaginas)
Is part of: Etniškumo studijos = Ethnicity studies Vilnius : In Flexum, 2012, Nr. 1/2
Extent: p. 103-125
Date: 2012
Keywords: Ignalinos atominė elektrinė;Socialinė integracija;Darbo rinka;Etninės mažumos;Pilietybė;Valstybinė kalba;Etniškumas;Ignalina nuclear power plant;Social integration;Labour market;Ethnic minorities;Citizenship;State language;Ethnicity
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojami Visagino miesto etninių grupių (rusų, ukrainiečių, baltarusių) socialinės integracijos tam tikri aspektai, t. y. kokios strategijos yra naudojamos siekiant būti sėkmingam (-ai) darbo rinkoje po Ignalinos atominės elektrinės uždarymo, kas pačių informantų yra įvardijama kaip svarbiausios charakteristikos siekiant išlikti darbo rinkoje. Pagrindinis straipsnio duomenų šaltinis – kokybinis tyrimas, kuris buvo atliktas Visagine 2011 m. lapkričio–2012 m. birželio mėn. Straipsnyje analizuojami ir naujausi statistiniai duomenys. Tyrimas buvo atliktas įgyvendinat LMT finansuotą projektą „Socialiniai iššūkiai etninių mažumų ir naujųjų imigrantų grupėms Lietuvai tapus ES nare“ (MIP-029/2011). Atominės elektrinės uždarymas ir pasaulinė ekonominė krizė nevienodai palietė skirtingas socialines grupes Visagine. Dauguma informantų, etninių mažumų atstovai, interviu metu pabrėždavo lietuvių kalbos kompetencijų, etninės kilmės ir socialinių tinklų, pilietybės svarbą darbo paieškose. Autorė kelia hipotezę, kad atominės elektrinės uždarymas paspartins socialinę integraciją tos Visagino gyventojų dalies, kuri sieja savo ateities planus su Lietuva
This paper focuses on some aspects of social and economic integration of ethnic minorities (Russians, Belarusians, Ukrainians) in Visaginas. Specifically, it looks at what strategies are employed in adapting to the changing socio-economic situation and narrowing spectrum of job possibilities after the closure of the Ignalina nuclear power plant. The paper is based on data of qualitative research which was conducted in Visaginas in the framework of the research project „Social Challenges for Ethnic Minorities and New Immigrant Groups in Lithuania after Joining the EU“ at the end of 2011 – first half of 2012. The research was funded by a grant (No. MIP-029/2011) from the Research Council of Lithuania. The main data comes from qualitative in-depth interviews with representatives of different generations of the most prevalent ethnic groups (Russians, Belarusians, Ukrainians) in Visaginas. Interviews with experts and some related statistical data are used as background material. The key issues defined by the informants as the most important for successful participation in the job market are: the knowledge of the state language (Lithuanian), citizenship, and social networks. One’s ethnic background, i.e. Lithuanian roots, were perceived by part of the informants as guaranteeing better possibilities in the job market. This can be interpreted as revealing certain feelings of insecurity among the ethnic minorities. The author suggests that the closure of the Ignalina nuclear power plant could promote processes of social integration for those residents of Visaginas who plan to spend their future lives in Lithuania
Internet: http://www.ces.lt/wp-content/uploads/2013/01/EtSt_Šliavaitė_2012.pdf
Affiliation(s): Lietuvos socialinių tyrimų centras
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.