Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104433
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Grigas, Romualdas
Title: Senųjų lietuvių sociokultūrinės mutacijos (nunykimo) bruožai (3)
Other Title: Features of sociocultural mutation of ancient Lithuanians (3)
Is part of: Istorija, 2008, t. 71, p. 65-75
Date: 2008
Keywords: Senieji lietuviai;Gamtajausmiškumas;Prigimtinė kultūra;Krikščionybė;Degradacija;Religingumo trajektorijos
Abstract: Šioje etnosociologinio bei sociosofinio pobūdžio studijoje autoriaus žvilgsnis koncentruojamas į senųjų lietuvių prigimtinės kultūros (gyvensenos, etoso) nuosmukio bruožus, degradacijos priežastingumą ir pasekmes. Išskirtinis dėmesys skiriamas takoskyros (atskirties) tarp valdančiųjų ir valdomųjų (tarp „aukštosios“ ir „žemosios“ kultūrų) išsiskleidimui, turėjusiam (ir tebeturinčiam) ypač dramatiškas etnokultūrines ir sociopolitines pasekmes etninės lietuvių tautos tęstinumui, taip pat lietuvių politinės nacijos susiformavimui. Atskirais faktais iliustruojama šimtmečius tęsusis tautos drama. Straipsnyje detaliau apžvelgiama „pagoniškoji“ tapatybė, jos aižėjimas ir jos atodūsis krikščionybės rūbe. Drįstama teigti, kad dabartinei katalikų bažnyčiai Lietuvoje trūksta „lietuvybės“, ir dėl to nyksta abi pusės.Dėstomos mintys ir hipotetiniai teiginiai savaime paliečia valstybingumo įtvirtinimo ir jo modernaus pasi-reiškimo ir integravimosi į ES problematiką, kuri nūdienos lietuviams yra gana skaudi ir aktuali.Pasinaudota hermeneutikos, semiotikos, socialinės bei kultūrinės antropologijos, retrospektyvinio rekonstrukcinio mąstymo ir kitomis koncepcijomis bei metodais.
This sociosophic and ethnosociological study focuses on the dramatic conflict between Christianity and the ethos of ancient Lithuanians. On the basis of theories dealing with social organization, social and cultural anthropology, semiotics and hermeneutics as well as the retrospective-reconstructional method, the author aims to reveal the reasons of this long-lasting conflict and dwells upon the sources of Christian ideology and behaviour which are closely linked up with the urbanized Israelite culture. The ancient Lithuanian religion and mode of life, based on cosmographic world outlook as well as resistance to Christianity, are evaluated from the innovative point of view. The author also presents his own, maybe in a way subjective, insights into the above mentioned problems. These insights are based on the present-day identity of the Lithuanian nation, its integrity and its contribution to the common European home.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/104433
Appears in Collections:Istorija 2008, t. 71

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

24
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.