Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104336
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Trimakas, Ramūnas
Title: „Vakarų Rusijos“ sampratos klausimu: imperinė atmintis ir istorijos mokymas
Other Title: On the issue of “Western Russia“: imperial memory and history teaching
Is part of: Istorija, 2009, t. 74 nr. 2, p. 51-62
Date: 2009
Keywords: Imperinės istoriografijos transformacija;Postkolonijinės studijos;Vakarų Rusijos istorija;Transformation of the imperial historiography;Post-colonial studies;History of Western Russia
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas imperinės atminties pateikimas mokymo priemonėse, skirtose vidurinėms Rusijos Federacijos mokykloms. Pastarąjį dešimtmetį viena iš dažniau aktualizuojamų temų mūsų Rytų kaimynystėje – ne tik carinės Rusijos bei sovietinės imperijos paveldo, bet ir proimperinio diskurso aktualizavimas. Vadovėlis „Vakarų Rusijos istorija“ pasirinktas kaip neišsiskiriantis iš bendrų istorijos mokymo tendencijų ir atspindintis šiuolaikinį istorijos dėstymą Rusijoje. Šiame tekste apžvelgiamas „Vakarų Rusijos“ sampratos vartojimas bei aiškinimas „vakarinių imperijos pakraščių“ koncepcijos kontekste. Rusijos imperinė patirtis iš esmės vertinama pozityviai, juo labiau, kad imperijos praeities klausimas šiandien išlieka politiškai jautrus. Faktiškai sugrąžintas sovietinių laikų metodologinis ar net greičiau ideologinis šablonų rinkinys, pritaikytas šiai temai, kuris intensyviai pasitelkiamas istorijos mokymo procese, papildant jį carinės istoriografijos postulatais.
The article analyses how imperial memory is presented in textbooks addressed to the secondary schools of the Russian Federation. During the last decade our Eastern neighbour tends to actualize the issues dealing with the heritage of the Tsarist and Soviet empire as well as pro-imperial discourse. The textbook “History of Western Russia” was chosen for the reason that it reflects history teaching tendencies in general and contemporary history teaching in particular in Russia. The article reviews the usage and explanation of the concept “Western Russia” in the context of the theory of “western borderlands of the empire”. Basically, Russia’s imperial experience is esti-mated positively; moreover, the issue of the empire’s past remains a politically sensitive question today. Therefore, this textbook, in fact, is a collection of methodological, or even ideological, patterns which is adapted to the above mentioned issues and which is extensively applied to the process of history teaching; it could be even stated that it is supplemented by the postulates of the tsarist historiography.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/104336
Appears in Collections:Istorija 2009, t. 74, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.