Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104149
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Jakubavičienė, Ingrida
Title: Ar pagrįstai Lietuvoje vokiečių Kulturverbandas buvo Valstybės saugumo institucijų akiratyje 1933–1940 metais?
Other Title: The reasons for keeping Kulturverband under surveillance by the Lithuanian secret service in 1933–1940
Is part of: Istorija, 2010, t. 78 nr. 2, p. 34-46
Date: 2010
Keywords: Lietuvos valstybės saugumo departamentas (VSD);Valstybės saugumo policija (VSP);Lietuvos vokiečių kultūrinė sąjunga (Kulturverbandas);Vokiečių nacionalsocialistinė darbininkų partija (VNSDP);Vokietijos slaptoji policija (Gestapas);Vokiečiams užsienyje remti draugija (VDA);Lithuanian State Security Department (SSD);State Security Police (SSP);Lithuanian German Cultural Union (Kulturverband);German Nationalsocialist Workers’ Party (GNWP);German Secret Service (Gestapo);Society to support Germans abroad
Abstract: Straipsnyje, remiantis istorijos šaltiniais, periodika bei jau atliktais tyrimais analizuojamos priežastys, dėl kurių Lietuvos vokiečių Kulturverbando aktyvistai buvo nuolat stebimi Lietuvos saugumo organų bei traukiami administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn už įvairius įstatymų pažeidimus. Nagrinėjama, kiek Lietuvos vokiečių 1933–1940 m. tapo Vokietijos agentais ir bendradarbiavo su įvairiomis Reicho institucijomis. Atskleidžiamos Lietuvos saugumo pastangos užverbuoti informatorių tarp Lietuvos vokiečių bei nustatyti, kiek Kulturverbando narių baigė specialius kursus ir tapo Vokietijos slaptųjų tarnybų bendradarbiais. Lietuvos saugumo organai vykdė tautininkų politiką stengdamiesi neutralizuoti visus potencialius vidaus priešus. Panaši praktika buvo taikoma Latvijoje, Estijoje, Čekoslovakijoje ir kitose šalyse, todėl XX a. 4-ojo dešimtmečio Lietuvos visuomenė iš esmės pritarė vokiečių organizacijų kontrolei.
The author of the article, on the basis of his-torical sources, periodical publications and conducted researches, investigates reasons for constant surveillance of the German Kulturverband activists by the Lithuanian Secret Service as well as focuses on administrative and legal responsibilities for various legal violations. The article presents data about the number of Lithuanian Germans who became Germany’s agents in 1933–1940 and collabo-rated with certain Reich institutions. It also discloses the efforts of Lithuania’s Secret Service to recruit informants among Lithuanian Germans and ascertains the number of Kulturverband members who attended special courses and became members of Germany’s secret services. Lithuania’s Secret Service, pursuing the Nationalists’ policy, attempted to neutralize potential inner enemies of the state. Similar practice was adopted in Latvia, Estonia, Czechoslovakia and other countries; Lithuania’s society of the 4th decade of the 20th century fully approved of the control of Ger-man organizations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/104149
Appears in Collections:Istorija 2010, t. 78, nr. 2

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.