Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104069
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Kundrotas, Marius
Title: Lietuva tautininkų epochoje: tarp autoritarinės diktatūros ir konsoliduotos demokratijos
Other Title: Lithuania in the period of the rule of the National Party: between authoritarian dictatorship and consolidated democracy
Is part of: Istorija, 2010, t. 79 nr. 3, p. 59-68
Date: 2010
Keywords: Demokratija;Autoritarizmas;Autoritetinis režimas;Antanas Smetona;Tautininkai;Democracy;Authoritarianism;Authoritarian regime;Member of the National Party
Abstract: Straipsnyje gvildenamos 1926–1940 m. Lietuvos politinio režimo ypatybės, keliant klausimą: ar šį režimą derėtų laikyti autoritarine diktatūra, ar vis dėlto – savito modelio demokratija? Apžvelgiami politinio pasirinkimo, valdžios formavimosi mechanizmo, žmogaus teisių, visuomenės gyvenimo ir saviraiškos, valdžios ir įstatymo santykių, atskaitomybės ir kiti reikšmingi politiniai aspektai. Nagrinėjami tiek teoriniai principai, suformuluoti Konstitucijose ir įstatymuose, tiek faktinės tendencijos – valdžios elgsena, visuomenės ir valstybės gyvenimo aplinkybės, įvykiai, politinių subjektų veiksmai.Straipsnis dalijamas į ketvertą skyrių – „1926 m. gruodžio 17-osios perversmas: priežastys, eiga, pasekmės“, „Autoritetinės valdžios įsitvirtinimas“, „Politinio režimo konsolidacija“, „Demokratizacijos dilema“.
The article deals with specific features of the political regime in Lithuania in 1926 – 1940, and the author poses the following question: should this regime be viewed as authoritarian dictatorship or as democracy of a peculiar model? The article reviews the following important political aspects: political choice, mechanisms of power formation, people’s rights, public life and self-expression, power and law relationship, responsibility, etc. The author analyzes both theoretical principles, specified in Constitutions and laws, and actual tendencies, i. e. the government’s position, society’s and state’s life circum-stances, events, actions of political subjects.The article consists of four parts: “Coup d’état of De-cember 17, 1926: causes, evolution, consequences”, “Con-solidation of the Authoritarian Power”, “Consolidation of Political Regime”, “Dilemma of Democratization”.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/104069
Appears in Collections:Istorija 2010, t. 79, nr. 3

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

292
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.