Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104049
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Ragauskienė, Raimonda
Title: „Cave canem“: žmogus ir šuo Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XVI a.
Other Title: „Cave canem“: a human being and a dog in the Grand Duchy of Lithuania in the 16th century
Is part of: Istorija, 2010, t. 80 nr. 4, p. 21-49
Date: 2010
Keywords: XVI a. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė;Gyvūnų istorija;Žmogaus ir šuns interakcija;Šunų kategorijos;Grand Duchy of Lithuania in the 16th century;Animal history;Interaction between a human being and a dog;Categories of dogs
Abstract: Straipsnis yra skirtas lietuviškoje istoriografijoje dar nenagrinėtai problemai – žmogaus ir šuns interakcijos XVI a. Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje aptarimui. Remiantis perspektyvios ir sparčiai besiplėtojančios gyvūnų istorijos paradigma, konkrečiai – holistine tyrimų nuostata, aiškinamasi, kokios šunų kategorijos ir veislės buvo paplitusios to meto Lietuvoje, koks buvo šių gyvūnų klasifikacijos pagrindas, kaip laikomi ir prižiūrimi įvairių kategorijų šunys. Turima lietuviška medžiaga lyginama su vakarietiška padėtimi. Duomenų analizė parodė, jog XVI a. visuomenės požiūris į šunis labai priklausė nuo luominės padėties. Visgi skirtingai negu kitos renesansinės kultūros šalys, tiek didikai, tiek ir žemesnio sluoksnio atstovai šunis vertino labai pragmatiškai, nebuvo kuriamas šuns kultas, kaip pvz., Italijoje.
The aim of the article is to analyze the inter-action between a human being and a dog in the Grand Duchy of Lithuania (the GDL) in the 16th century, the issue which has not been discussed in the Lithuanian historiography so far. On the basis of the prospective and rapidly developing paradigm of animal history in general and holistic research method in particular, the author aims to throw some light on the categories and breeds of dogs which were popular in Lithuania of that period, presents the basis for their classification and dwells upon the conditions under which dogs of different categories were kept and tended. The collected Lithuanian material was compared to that of Western countries. The analysis of the data indicated that the society’s attitude towards dogs depended upon people’s social status. However, differently from other Renaissance culture countries, both Lithuanian noblemen and people of lower social status treated dogs in a rather pragmatic way; there was no dog cult as, for example, in Italy.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/104049
Appears in Collections:Istorija 2010, t. 80, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

485
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

47
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.