Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104046
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Trimakas, Ramūnas
Title: „Suvoroviškosios“ istoriografijos kontūrai: diskusija Antrojo pasaulinio karo tema Rusijos istorinėje publicistikoje
Other Title: Contours of “Suvorov” historiography: discussion on the issue of the Second World War in Russia’s historical press
Is part of: Istorija, 2010, t. 80 nr. 4, p. 59-74
Date: 2010
Keywords: Antrasis pasaulinis karas;„Didžiojo Tėvynės karo“ ideologema;Istorinė publicistika;„Suvoroviškoji“ koncepcija;Second World War;Ideologeme of “the Great Patriotic War”;Ideologeme;Historical social and political journalism;“Suvorov” conception
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamos vadinamosios „suvoroviškosios“ istorinės publicistikos tendencijos. Istorinių studijų kryptis, iškilusi Rusijos Federacijoje po SSRS žlugimo, tapo iššūkiu ne tik oficialiajai istoriografijai, bet ir dabartinio politinio režimo istorinės praeities interpretavimo nuostatomis. Oficialiu požiūriu, Antrojo pasaulinio karo tema Rusijos Federacijoje privalo išlikti viešai aiškinama ir pateikiama vadovaujantis sovietmečiu nukaldintais kanonais, o jų nepaisymas – tai pasikėsinimas į sakralizuotą istorinę atmintį. Tuo metu rusiškosios „suvoroviškosios“ istoriografijos atstovai, prieštaraudami neostalininėms ir neoimperinėms praeities interpretavimo dogmoms, dėsto, oponentų požiūriu, „revizionistinę“ koncepciją. Remiantis ja, viena svarbiausių Antrojo pasaulinio karo kaltininkių yra Sovietų Sąjunga, o Vokietijos karinė kampanija, nukreipta prieš buvusią sovietinę sąjungininkę, – stalininės užsienio politikos išprovokuotas prevencinis smūgis. Baltijos valstybių atveju „suvoroviškosios‘ istorinės publicistikos autoriai pripažįsta okupacijos ir aneksijos faktus kaip sovietinio imperializmo išdavą.
The article analyses tendencies of the so-called “suvorov” historical social and political journalism. The trend of historical studies, which evolved in the Russian Federation after the downfall of the USSR, became a challenge not only to the official historiography but also to the tendencies of the interpretation of historical past by the present political regime. Officially, in the Russian Federation the topic of the Second World War should be publicly explored and discussed observing official canons; disregard of these canons is treated as an attempt to dam-age sacred historical memory. Meanwhile, representatives of the Russian “suvorov” historiography, contradicting neo-Stalinist and neo-Empire dogmas of the interpretation of the past, present a revisionist conception which considers the former Soviet Union to be one of the main perpetrators of the Second World War; Germany’s military campaign, directed against the former Soviet ally is treated as a preventive blow, provoked by Stalinist foreign policy. The authors of the “suvorov” historical social and politi-cal journalism treat the occupation and annexation of the Baltic States as a result of the Soviet imperialism.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/104046
Appears in Collections:Istorija 2010, t. 80, nr. 4

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.