Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/104031
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Adamonytė, Inga;Maziliauskas, Antanas;Taparauskienė, Laima
Title: Sausinimo sistemų rekonstrukcijos investicinių-techninių sprendimų tyrimai
Other Title: Research on the feasibility of technical - investition solutions of drainage system reconstruction
Is part of: Žemės ūkio inžinerija. , 2013, vol. 45, no. 2
Extent: p. 21-36
Date: 2013
Abstract: Žemės būklės techniniu ir agrotechniniu požiūriais Lietuvoje blogos būklės melioruotos žemės yra 222,4 tūkst. ha. Daugiau kaip 15,0 tūkst. ha nusausintų žemės ūkio naudmenų pavirto pelke, daugiau kaip 67,3 tūkst. ha apaugo krūmais ir mišku. Statinių vidutinis nusidėvėjimas pasiekė 59,1 proc. Nusidėvėjus melioracijos statiniams, atsiranda būtinybė juos kapitaliai remontuoti arba, daugeliu atvejų, rekonstruoti. Ekonominė situacija šalyje ir ūkininkavimo žemės ūkyje sąlygos keičiasi, todėl tikslinga sausinimo sistemas vertinti projektų ekonominio gyvybingumo ir atsipirkimo laiko požiūriais, taikant įvairius dalinio sausinimo ir paviršinio vandens nuvedimo techninius sprendimų būdus, priklausomai nuo žemėnaudos. Žemės ūkio produkcijos kainos, valstybės ir ES mokamos subsidijos bei gaunamas pelnas iš ploto vieneto - pagrindiniai rodikliai, lemiantys sausinimo sistemų rekonstrukcijos projektų ekonominį gyvybingumą. Sausinimo sistemų rekonstrukcijos užsakovai yra savivaldybės, melioracijos įmonių asociacijos ir, rečiau, ūkininkai ar kiti pavieniai asmenys, jų tikslas - kuo mažesnėmis išlaidomis gauti maksimalų pelną. Atsižvelgiant į numatomą veiklą, dažnai pakanka ir paprastesnių investicinių - techninių sprendimų, todėl rekonstruojamos sausinimo sistemos turėtų būti projektuojamos suteikiant galimybę platesniam ekonomiškų techninių sprendimų pasirinkimui
From the technical and agro-technical point of view, the reclaimed land of poor condition covers 222.4 thousand ha. More than 15.0 thousand ha of drained agricultural land turned into a swamp, more than 67.3 thousand ha overgrew with bushes and forest. The average depreciation of buildings reached 59.1 percent. When drainage structures are worn down, there is a need to overhaul or, in many cases, to reconstruct them. The economic situation in the country and farming agricultural conditions change, therefore it is appropriate to assess drainage systems from the economic viability and payback time of the projects viewpoints, using a variety of partial drainage and surface water drainage ways, depending on land use. Drainage systems should be reconstructed in areas, which are used in agricultural production, therefore agricultural output prices, state and EU subsidies as well as profits per unit of area are key indicators that determine economic viability of the drainage system reconstruction project. Drainage system reconstruction clients are municipalities, land reclamation business associations and, in rare cases, farmers or other individuals, their goal - to get the maximum profit at the lowest possible cost. Considering the expected activity, simple solutions are often enough, therefore, the reconstruction of drainage systems should be designed allowing a wider choice of cost-effective technical solutions
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/104031/1/ISSN2345-0371_2013_V_45_N_2.PG_21-36.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/104031
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Agricultural engineering / Žemės ūkio inžinerija 2013, vol. 45, no. 2
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.24 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.