Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103868
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSkirius, Juozas-
dc.date.accessioned2020-03-18T07:52:30Z-
dc.date.available2020-03-18T07:52:30Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.issn2029-7181lt
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/103868-
dc.description.abstractStraipsnyje analizuojamas JAV lietuvių katalikų [81], tautininkų [82], sandariečių [83] ir socialistų [84] suartėjimo procesas po Lietuvos okupacijos 1940 m. birželio 15 d. Tai pakankamai komplikuotas siekimas vienybės, įveikiant ne vieną psichologinį ir ideologinį barjerą. Atkreiptas dėmesys į srovių vidaus peripetijas, skirtingas nuomones, kurias vedė į vienybę ne tik stiprėjantis sovietizacijos procesas Lietuvoje, bet ir JAV oficiali pozicija, nepritarianti Baltijos valstybių okupacijai. JAV lietuviams socialistams greitai įsijungti į LGT trukdė tautininkų ištikimybė prezidentui A. Smetonai ir pritarimas diktatūrai. Tik gautas kvietimas LGT nariams apsilankyti spalio 15 d. Baltuosiuose rūmuose ir susitikti su prezidentu F. D. Ruzveltu paskubino socialistų lyderius galutinai apsispręsti jungtis į bendrą JAV lietuvių politinį organą kovai už Lietuvos nepriklausomybę ir demokratinį valdymą. Tačiau kai kurie srovių nesutarimų aspektai išliko toliau ir tai buvo viena iš priežasčių vėlesnio skilimo.lt
dc.description.abstractThe article analyses the process of consolidation of Lithuanian American Catholics, Nationalists, Sandara members and Socialists after the occupation of Lithuania on 15 June 1940. It is a rather complicated pursuit for unity by overcoming a number of psychological and ideological barriers. The article pays attention to the internal affairs and diverging opinions of the movements which were not only driven to the unity by the strengthening process of Sovietization in Lithuania but also by the US official position rejecting the occupation of the Baltic States. The loyalty of the Nationalists to the president Antanas Smetona and their support to dictatorship prevented the Lithuanian American Socialists from promptly joining the Council to Aid Lithuania. It was only the invitation addressed to the members of the Council to Aid Lithuania for a visit to the White House on 15 October and meeting the president F. D. Roosevelt that accelerated the final resolution of the Socialist leaders to join the common Lithuanian American political body for the fight for the independence of Lithuania and democratic government. However, certain aspects of disagreement between the movements remained and it was one of the reasons behind their eventual split.lt
dc.language.isoltlt
dc.relation.ispartofIstorija, 2012, t. 87, nr. 3, p. 25-38lt
dc.rightsSutarties data  2019-03-05, nr. A1912, laisvai prieinama internetelt
dc.subjectLietuvai gelbėti tarybalt
dc.subjectLeonardas Šimutislt
dc.subjectJAV lietuviailt
dc.subjectKatalikailt
dc.subjectTautininkailt
dc.subjectCouncil to Aid Lithuanialt
dc.subjectLeonardas Šimutislt
dc.subjectLithuanian Americanslt
dc.subjectCatholicslt
dc.subjectNationalistslt
dc.titleJAV lietuvių ideologinių srovių suartėjimas 1940 06 15–10 15: Lietuvai gelbėti tarybos įkūrimaslt
dc.title.alternativeConsolidation of Lithuanian American ideological movements from 15 June to 15 October 1940: establishment of the Council to Aid Lithuanialt
dc.typeStraipsnis / Articlelt
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Istorija 2012, t. 87, nr. 3
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.