Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103783
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorŠidlauskas, Giedrius-
dc.contributor.authorKliučius, Almantas-
dc.contributor.authorAugustaitis, Algirdas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2020-03-12T20:42:50Z-
dc.date.available2020-03-12T20:42:50Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.issn13922041-
dc.identifier.otherVDU02-000063220-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/103783-
dc.description.abstractSvarbi sąlyga norint išauginti produktyvius ir tvarius pušynus yra genetinė sodmenų medžiaga, jos geografinė kilmė. Vertinant atskirų individų adaptacijos ir produktyvumo rodiklius, medžių lajų sveikatingumas yra svarbus indikatorius, kuris parodo medžių prisitaikymo galimybes prie naujų ir nuolat kintančių aplinkos sąlygų. Šio darbo tikslas yra įvertinti bandomųjų paprastosios pušies želdinių iš Europos ir Azijos populiacijų prisitaikymo galimybes Vidurio Lietuvoje atsižvelgiant į jų lajų būklę. Tyrimai atlikti Kazlų Rūdos miškuose Jūrės girininkijoje įveistuose paprastosios pušies kilmių bandymų serijos, vadinimų „E. Prokazin" želdiniuose. Įvertinus 9018 medžių, atstovaujančių 44 populiacijas, būklę bei išmatavus jų taksacinius rodiklius, nustatytas Prokazin tipo bandomųjų želdinių prisitaikymo prie naujų sąlygų lygis. Medžių sanitarinę būklę ir lajų defoliaciją lėmė populiacijos geografinė kilmė, kuri šiaurės - pietų gradiente paaiškino 38 % pušų lajų defoliacijos kaitos. Medžių stambumas, konkurencingumas ir stiebų skersmuo paaiškino iki 70 % medžių būklės pagal defoliacijos rodiklį kaitos. Klasterizuojant 44 populiacijų produktyvumo ir būklės rodiklius, išskirtos 4 populiacijų grupės. Pirmą grupę sudarė tolimiausios šiaurinės populiacijos, kurių adaptacija pagal medžių taksacinius rodiklius ir lajų būklę įvertinta blogiausiai. Šių populiacijų želdiniuose dominuoja smulkūs individai, jų lajos stipriai išretėję. Stambiausios ir sveikiausios pušys užregistruotos pietrytinės kilmės populiacijų želdiniuose. Vietinės ir artimosios populiacijos pagal medžių stambumą, produktyvumą ir būklę nusileido pietrytinėms populiacijoms ir sudarė tarpinę grupę tarp pietrytinių geografinių kilmių populiacijų. Nustatyta, kad Vidurio Lietuvos gamtinės sąlygos yra [...]lt
dc.description.abstractThe genetic material of Scots pine seedlings, their different geographical origins and new adaptive capacity in Lithuania are most important for the establishment of new sustainable and produetive Scots pine stands in Central Lithuania. To evaluate adaptive capacity of pine trees representing different populiations, assessment of tree crovvn condition and deteetion of tree dendrometric parameters was performed. The aim of this study was to evaluate the experimental Scots pine plantations from European and Asian populations in relation to tree size, crovvn defoliation and geographical origins. Investigations have been carricd out in Kaziu Rūda enterprise in Jūrė forest at 47 Prokazin type Scots pine stands. Data on 9018 pine trees representing 44 populations revealed that geographical origin of the popula- tion on north-south gradient explained about 38% of variation in tree crovvn defoliation. The northern populations were least adapted to the meteorological conditions of the middle part of Lithuania. Tree size, competitiveness and diameter of stems were the main drivers explaining up to 70% variation in tree crovvn condition. The clustering data on tree condition and produetivity of 47 populations 4 populations groups were formed. Pine trees vvhich represented the most north-eastern pine population demonstrated the vveakest adaptive capacity to the grovvth conditions of the Central Lithuania. There the smallest individuals vvith the vvorst crovvn condition dominated in the stands. The largest and healthiest Scots pine trees grovv in stands established from the southeastern populations. Local and neighboring populations based on tree size, productivity, and condition, made intermediate group (cluster) betvveen the southeastern geographical populations. It is well establishcd that the meteorological conditions in Lithuania are most acceptable for pines representing southeastern population [...]en
dc.description.sponsorshipMiškų ir ekologijos fakultetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 68-81-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofMiškininkystė. , 2019, Nr. 1(83)-
dc.relation.isreferencedbyCAB Abstracts-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.subjectBandomieji paprastosios pušies želdiniailt
dc.subjectMedžio lajos defoliacijalt
dc.subjectSveikatingumo ir adaptacijos indikatoriailt
dc.subjectGeografinės populiacijos iš Eurazijoslt
dc.subjectScots pine populationsen
dc.subjectTree healthen
dc.subjectCrown defoliationen
dc.subjectGeographical originen
dc.subjectAdaptive capacityen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherMiškotyra / Forestry (A004)-
dc.titleVietinių ir tolimųjų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) populiacijų medžių būklė eksperimentiniuose Vidurio Lietuvos želdiniuoselt
dc.title.alternativeTree health variation of different Scots pine (Pinus sylvestris L.) populations from different Eurasian forests in the experimental field trial established in the Central Lithuaniaen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation65-
dc.date.updated2020-03-12T16:08Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "63220"}, "publisher": {"list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-2041"], "code": "S4", "subject": ["A004"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "A", "original": true, "pages": 14, "sheets": 1, "timestamp": "20200312160827.0", "account": {"year": 2019, "late": false}, "na": 3, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "0", "unit": {"name": "Miškų ir ekologijos fakultetas", "id": "0902", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "0"}}}], "id": "71963216DA5FEBA5EA6795977135AD9A", "lname": "Šidlauskas", "fname": "Giedrius", "status": "0", "name": "Šidlauskas, Giedrius"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Miškų ir ekologijos fakultetas", "id": "0902", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "29E9D270D7D9B878EE7212649247A058", "lname": "Kliučius", "fname": "Almantas", "status": "1", "name": "Kliučius, Almantas"}, {"contribution": 0.33333333333333, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.33333333333333, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Miškų ir ekologijos fakultetas", "id": "0902", "level": "2", "type": "fak", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "06A1BAD2B0A4FB7E2B79634E5EFB5170", "lname": "Augustaitis", "fname": "Algirdas", "status": "1", "orcid": "0000-0003-3938-3611", "name": "Augustaitis, Algirdas"}]}-
local.typeS-
item.grantfulltextopen-
item.fulltextWith Fulltext-
crisitem.author.deptMiškų ir ekologijos fakultetas-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptMiškų ir ekologijos fakultetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml8.95 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.