Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103661
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pipiras, Nerijus
Title: Arkivyskupo Mečislovo Reinio pedagoginių idėjų sklaida Lietuvoje veikiančiose katalikiškose mokyklose
Other Title: The dissemination of pedagogical ideas of Archbishop Mečislovas Reinys in today‘s Catholic schools of Lithuania
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 136, nr. 4
Extent: p. 42-50
Date: 2019
Keywords: Arkivyskupas;Reinys Mečislovas;Katalikiškos mokyklos;Religinis ugdymas;Asmenybės ugdymas;Dorinis ugdymas;Archbishop;Reinys Mečislovas;Catholic schools;Human dignity;Personality education;Moral education
Abstract: Straipsnyje išryškinamos arkivyskupo Mečislovo Reinio idėjos ugdant įvairiapusiškai išprususią asmenybę. M. Reinys skyrė dėmesį žmogaus asmens orumui, tikėjimo ir proto suderinamumui. Asmenybės ugdymo jis neįsivaizdavo be vertybinio pamato, kurį išugdyti gali tvirta šeima ir mokykla, kaip bendruomenė. Šiandien Bažnyčios dokumentai, kalbantys apie katalikiškas mokyklas ir auklėjimą jose, akcentuoja, kad žmogus turi būti ugdomas kaip asmenybė, o katalikiška mokykla turi tapti ir bendruomene, ir kryžkele, kurioje sueina įvairios patirtys ir interesai. Galima sakyti, kad, kalbėdamas apie mokyklą, kaip bendruomenę, savo tautos ateitį matydamas tik dorame žmoguje, arkivyskupas Mečislovas Reinys peržengė laikmečio ribas ir tos jo mintys yra aktualios nūdienai
Archbishop Mečislovas Reinys is one of the most prominent personalities. He paid much attention to personality development. According to him, multidisciplinary education is very important, where a person’s personality can unfold. The Archbishop was admired by Don Bosco’s ideas to make the school a community. This is important nowadays when the school’s threshold goes beyond personality with a variety of life experiences. Consequently, it must appear as one of the most important factors in education, to be a moral and valuable core, which is not differ from life. Therefore, it is right to call today‘s Catholic school a cross of experience and ideas. The ideas of Archbishop Mečislovas Reinys about education and upbringing have not lost their persistence. They find a proper response to the activities and mission of the current Catholic schools
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103661/1/ISSN2029-0551_2019_T_136_N_4.PG_42-50.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/103661
https://doi.org/10.15823/p.2019.136.3
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Pedagogika / Pedagogy 2019 t. 136, nr. 4
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

42
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

25
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.