Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103495
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žemaitis, Kęstutis;Karasevičiūtė, Salomėja
Title: Religious education in Lithuanian schools from 1918 to 1941
Other Title: Religijos dėstymas Lietuvos mokykloje tarpukariu (1918–1941)
Is part of: Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 72 (100)
Extent: p. 39-48
Date: 2019
Keywords: Religija mokykloje;Bažnyčios ir Valstybės santykis;Lietuvos Valstybės Konstitucija;Religion in school;Relationship between Church and State;Constitution of the State of Lithuania
Abstract: Tarpukario Lietuva religiniu ideologiniu požiūriu traktuojama nevienareikšmiškai. Bažnyčios bei Valstybės santykiai labai gerai atsispindi vertinant Bažnyčios veikimo galimybes mokykloje. Bažnyčios veikimas tarpukario nepriklausomos Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose laikytas aktualiu ir svarbiu, tikybos dėstymas buvo įtvirtintas Konstitucijoje, švietimo institucijose veikė Katalikiškoji Akcija. Tikybos mokymas ir dorinis ugdymas grįstas Šventuoju Raštu, Katekizmu ir Bažnyčios istorija. Profesionaliai parengta šios disciplinos programa ir mokymo metodika siekta ugdyti bendražmogiškąsias savybes, solidarumą, patriotizmą, formuoti sąžinę. Tikybą galėjo dėstyti tik pagal Konkordato reikalavimus paskirti asmenys
Interwar Lithuania is viewed in religious ideological terms as ambiguous. The relationship between the Church and the State is very well reflected in the assessment of the Church's potential for school activities. The fact that teaching religion is enshrined in the Constitution and in the Catholic Campaign’s educational institutions demonstrates that the Church's ability to participate in regular schools in interwar independent Lithuania was relevant and important. Religious teaching and moral education were based on Scripture, Catechism, and Church History. The professionally developed curriculum and teaching methodology of this discipline aimed to fulfil its goals: the development of common human qualities, conscience-building, solidarity, and patriotism. Religion could only be taught by persons who were appointed in accordance with the requirements of the Concordat
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103495/1/ISSN2335-8785_2019_N_72_100.PG_39-48.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/103495
https://doi.org/10.7220/2335-8785.72(100).3
Affiliation(s): Marijampolės kolegija
Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:SOTER: religijos mokslo žurnalas / SOTER: Journal of Religious Science 2019, nr. 72(100)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

47
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.