Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103415
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Aleinikovienė, Jūratė;Armolaitis, Kęstutis;Meškienė, Rita;Meškys, Rolandas;Baniūnienė, Alė
Title: Pušynais apželdintų ir dirvonuojančių smėlžemių cheminių ir biologinių savybių palyginimas
Other Title: Comparative study of chemical and biological properties of afforested by Scots pine and abandoned arable Arenosols
Is part of: Miškininkystė. , 2007, Nr. 1 (61)
Extent: p. 15-27
Date: 2007
Keywords: Smėlžemiai;Pušies želdiniai;Dirvonuojanti žemė;Dirvožemių cheminiai rodikliai;Dirvožemių mikroorganizmų gausa;Arenosols;Scots pine plantations;Abandoned arable land;Soil chemical parameters;Abundance of soil microorganisms
Abstract: Palyginami smėlžemių cheminių rodiklių (pH, turtingumas maisto medžiagų ir organinės anglies) pokyčiai ir mikroorganizmų (tame tarpe ir lignino monomerus skaidančių) gausa 11 metų dirvonuojančiuose arimuose ir ariamose žemėse įveistuose 45 m. amžiaus pušies želdiniuose. Nustatyta, kad pušies želdiniuose kaupiantis ir irstant rūgščiai miško paklotei kaupiasi Al3+ jonai, todėl buvæs ariamasis Ap horizontas rūgštėja, suintensyvėja judriųjų K2O ir P2O5 išplovimas. Palyginus su pušies želdiniais anksčiau træšta dirvonuojanti žemė buvo mažesnio rūgštumo bei didesnio fosforingumo ir kalingumo, tačiau su trąšomis įneštas mineralinis azotas išsiplovė. Didžiausia mikroorganizmų gausa nustatyta smėlžemių organiniuose sluoksniuose. Be to, pušies želdinių miško paklotėje lignino monomerus skaidanti mikroflora buvo gausesnė negu dirvono žolių nuokritose. Viršutiniame mineraliniame smėlžemių sluoksnyje mikroorganizmų, tame tarpe ir ligniną skaidančių, priešingai – daugiau buvo didesnio šarmingumo dirvonuojančioje žemėje. Dėl to anglies sankaupos viršutiniame mineraliniame smėlžemių sluoksnyje tirtuose biotopuose nesiskyrė arba net buvo dėl miško paklotės mineralizacijos ir gausių šaknų didesnė pušies želdiniuose
The changes of chemical parameters (pH, status of nutrients and organic carbon) and abundance of microorganisms (including the decomposers of lignin monomers) of Arenosols in 11 years abandoned arable land and in 45 years old Scots pine plantations are compared. It was determined that due to the accumulation and decomposition of organic matter in the forest floor former plaggic Ap horizon was accumulated Al3+ and became more acid in pine plantations. Consequently that the leaching of mobile P2O5 and K2O was intensified. If to compare with pine plantations, former fertilized abandoned Arenosols land was less acid and more saturated with phosphorus and potassium, meanwhile the nitrogen added with the fertilizers was leached. Therewith the abundance of microorganisms was higher in organic layers than in mineral topsoil of Arenosols. Besides, the lignin decomposers in the forest floor of pine plantations were more abundant than in grass litter of abandoned land. In opposite, the abundance of microorganisms, including lignin decomposers, in mineral topsoil was higher in more alkaline abandoned arable land. Due to that the carbon pool in mineral topsoil of Arenosols in studied biotops did not differed or even was higher in pine plantations due to decomposition of organic layer as well as high root turnover
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/103415
Affiliation(s): Biochemijos institutas
Lietuvos miškų institutas
Lietuvos žemdirbystės instituto Perlojos bandymų stotis
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

6
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.