Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103389
Type of publication: patent
Type of publication (PDB): Patentai įregistruoti Lietuvoje / Patents registered in Lithuania (N5)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001);Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Contributor(s): Romaneckas, Kęstutis;Jasinskas, Algirdas;Šarauskis, Egidijus;Minajeva, Aleksandra
Title: Pupų atliekų biokuro granulės ir (arba) sorbentas, trąša : Patentas Nr. LT 6701 B
Other Title: Faba bean waste biofuel pellets and/or sorbent, fertilizer
Extent: 7 lap
Publishing data: Vilnius
Date: 10-Feb-2020
Note: Paraiškos nr.: 2019 024, paraiškos padavimo data: 2019-05-09, paraiškos paskelbimo data: 2019-11-11
Abstract: Išradimas priklauso bioenergetikos sričiai, sprendžiančiai pupų derliaus atliekų panaudojimo biokuro gamybai problemas, nes iš 100 proc. pupų derliaus dorojimo atliekų pagaminamos granulės, atitinkančios kokybės ir aplinkosaugos standartus ir yra tinkamos naudoti biokurui. Pupų atliekos derliaus nuėmimo metu dažniausiai yra pakankamai sausos ir granuliavimui jų priverstinai džiovinti nebūtina, todėl gamybos procesas yra rentabilus ir ekologiškas. Pašalinus iš laukų pupų antžeminės dalies atliekas, priešingai nei javų šiaudus, dirvožemio derlingumas nesumažėja, o išlieka stabilus. Pupų biokuro granulių piltinis tankis yra didesnis nei pagamintų iš žolės, šiaudų ar medienos atliekų, todėl yra patogesnis ir pigesnis jų transportavimas. Be to pupų atliekų biokuro granulės yra atsparios gniuždymui, todėl fasuojant ir transportuojant mažiau sutrupa. Deginant pupų atliekų granules užtikrinamas kokybiškas ir efektyvus procesas, o nustatytos kenksmingų teršalų (anglies dioksido ir monoksido, azoto oksidų, nesudegusių angliavandenilių ir sieros dioksido) emisijos neviršija leistinų normų, todėl jų vartojimas leistinas mažo galingumo (iki 100 kW) šildymo katiluose. Išradimas taip pat priklauso ir žemės ūkio sričiai, sprendžiančiai mėšlo ir srutų dispozicijos bei dirvožemio derlingumo atstatymo problemas, nes pupų atliekų granulės efektyviai absorbuoja drėgmę, o prisotintos skystų gyvūnų fekalijų ir šlapimo, jos yra puiki organinė trąša, nes pačiose granulėse yra iki 3–4 kartų daugiau pagrindinių makroelementų (N, P, K, Ca, Mg) nei šiauduose ir pjuvenose
The invention relates to the field of bioenergy that solves the problems of the utilization of faba bean harvest waste for the production of biofuel because pellets produced from 100 % faba bean harvest waste comply with quality and environmental standards and are suitable for use in biofuels. Faba bean waste is usually dry enough at harvesting time and does not need to be dried for pelleting, which makes the production process cost-effective and environmentally friendly. The removal of faba bean waste from the field, unlike grain straw, does not reduce soil fertility which remains stable. Faba bean biofuel pellets have a greater bulk density than those produced from grass, straw or wood waste, making logistic more convenient and cheaper. In addition, faba bean waste biofuel pellets are resistant to crushing, resulting in less crumbling during transportation and packing. Faba bean waste pellets provide a high-quality and efficient burning process, and the emissions of harmful pollutants (carbon dioxide and monoxide, nitrogen oxides, unburned hydrocarbons and sulphur dioxide) do not exceed the permitted limits, so their use is permissible in low-power (up to 100 kW) boilers. The invention also relates to the field of agriculture that solves the problems of manure and slurry disposition and soil fertility restoration, because faba bean pellets effectively absorb moisture, and by saturating animal faeces and urine, they are excellent organic fertilizers, because the granules themselves contain up to 3 - 4 times more general crop macronutrients (N, P, K, Ca, Mg) compared to straw and sawdust
Internet: http://www.vpb.lt/db_patentai/rezult-singl.php?id=2019+024
Affiliation(s): Agronomijos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.75 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

49
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.