Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103360
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Armolaitis, Kęstutis;Žėkaitė, Vilma;Aleinikovienė, Jūratė;Česnulevičienė, Rūta
Title: Renaturalization of arenosols in the land afforested with Scots pine (Pinus sylvestris L.) and abandoned arable land
Other Title: Smėlžemių renatūralizacija apželdintose paprastąja pušimi (Pinus sylvestris L.) ir dirvonuojančiose žemėse
Is part of: Žemdirbystė. , 2011, vol. 98, nr. 3
Extent: p. 275-282
Date: 2011
Keywords: Ariami smėlžemiai;Pušų želdynai;Dirvonuojanti žemė;Cheminės savybės;Gyvoji danga;Arable Arenosols;Scots pine plantations;Abandoned land;Chemical parameters;Ground vegetation
Abstract: Tyrimų tikslas – ištirti paprastųjų smėlžemių (SDp), Haplic Arenosols (ARh), cheminių savybių ir gyvosios dangos renatūralizaciją pušynais apželdintose bei dirvonuojančiose žemėse. Nustatyta, kad padidėjus Al3+ jonų koncentracijai ir sumažėjus pH rodikliui 45-erių metų pušų želdynuose buvęs ariamasis Ap horizontas renatūralizavosi. Kaupiantis ir skaidantis miško paklotei arba dirvožemio organiniam sluoksniui (pHCaCl2 3,6), jame išplito samanos, kurios būdingos brukniniam-mėlyniniam miško tipui. Pagal organinės anglies, suminio azoto (N) ir ypač mineralinio N sumažėjusias koncentracijas, paprastieji smėlžemiai renatūralizavosi ir 11 metų dirvonuojančiuose anksčiau intensyviai tręštuose arimuose. Jų gyvojoje dangoje išplito daugiausia nederlingų ir mažo pH rodiklio dirvožemių augalai
The aim of the current study was to evaluate the renaturalization of chemical parameters and the ground vegetation of Haplic Arenosols (ARh), when arable land was abandoned or afforested with Scots pine (Pinus sylvestris L.) plantations. It was found that over a 45-year period the former ploughing Ap horizon had been renaturalized according to the increase of Al3+ ions concentrations and the increase in acidity in pine plantations. Due to the accumulation and decomposition of acidic (pHCaCl2 3.6) soil organic layer, the mosses of Vaccinio-myrtillosa forest type spread in the ground vegetation cover. The decreases in the concentrations of organic carbon, total nitrogen (N) and, especially, mineral N reflected the renaturalization of Haplic Arenosols in a previously intensively fertilized arable land abandoned for an 11-year-period. Vascular plants that indicate non-fertile soils with low pH values prevailed in the ground vegetation cover
Internet: 
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.33 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

4
checked on Apr 24, 2021

Page view(s)

22
checked on May 1, 2021

Download(s)

7
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.