Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103356
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Armolaitis, Kęstutis;Aleinikovienė, Jūratė;Lubytė, Jadvyga;Žėkaitė, Vilma;Garbaravičius, Paulius
Title: Stability of soil organic carbon in agro and forest ecosystems on Arenosol
Other Title: Dirvožemio organinės anglies tvarumas smėlžemio (Arenosol) žemės ūkio ir miško ekosistemose
Is part of: Žemdirbystė=Agriculture. , 2013, vol. 100, no. 3
Extent: p. 227-234
Date: 2013
Keywords: Aktyvioji ir tvari DOA;Ariama žemė;Dirvonuojanti žemė;Mišku apželdinta žemė;Abandoned land;Afforested land;Arable land;Unprotected and protected
Abstract: Tyrimų tikslas – įvertinti smėlžemio (SD) organinės anglies (C) tvarumą taikant skirtingą žemėnaudą: 1) nuolat ariamoje žemėje, 2) 15 metų dirvonuojančioje žemėje ir 3) prieš 50 metų paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) arba karpotojo beržo (Betula pendula Roth) želdiniais apželdintoje žemėje. Dirvožemio 0–10, 10–20 ir 20–40 cm mineraliniuose sluoksniuose nustatyta: 1) suminė dirvožemio organinė anglis (DOA) ir humuso frakcinė sudėtis, 2) aktyvioji DOA (vandenyje tirpi DOA ir C dirvožemio mikrobiotos biomasėje), 3) mineralinio dirvožemio skirtingose frakcijose nuo mikrobiologinio skaidymo neapsaugota aktyvioji ir apsaugota skirtingo tvarumo DOA. Mažiausios C koncentracijos dirvožemio mikrobiotos biomasėje buvo pušų želdynuose, didžiausios – beržyne, o ariamoje ir dirvonuojančioje žemėse užėmė tarpinę vietą. Huminių bei fulvinių rūgščių ir aktyviosios vandenyje tirpios DOA didžiausios koncentracijos buvo mišku apželdintoje buvusioje ariamoje žemėje. Tačiau po apželdinimo, ypač beržais, dirvožemio viršutiniame mineraliniame sluoksnyje padidėjo suminės DOA koncentracija ir DOA koncentracija DOM, kuri apsaugota dumblo + molio (<53 μm) frakcijos. Tyrimų duomenys patvirtino Kioto protokolo nuostatą, kad nederlingus smėlžemius, siekiant juose kaupti SOC, tikslinga apželdinti beržais
The aim of the study was to assess the stability of soil organic carbon (SOC) in Arenosol (AR) under three different land uses: 1) continuous arable land, 2) abandoned for the last 15 years arable land, and 3) 50 years ago afforested with Scots pine (Pinus sylvestris L.) or silver birch (Betula pendula Roth) arable land. In the 0–10, 10–20 and 20– 40 cm mineral soil layers the following was determined: 1) total SOC and humus fractional composition in bulk soil, 2) unprotected SOC (water extractable SOC and soil microbial biomass carbon (Cbio)), and 3) in physical fractions unprotected and protected from microbial decomposition SOC. Mean Cbio was the lowest in pine plantations, the highest in birch plantations and intermediate in arable or abandoned arable land. The highest concentrations of fulvic and humic acids and unprotected water extractable SOC were found in forest plantations. However, mineral topsoil after the afforestation, especially with birch, contained the highest concentrations of total SOC and the concentrations of SOC protected in soil organic matter (SOM) of silt + clay sized (<53 μm) fraction. Our results confirmed the Kyoto Protocol’s provision that the afforestation of nutrient-poor sandy arable soils with birch could be relevant for soil carbon sequestration
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2013/09/100_3_str29.pdf
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.09 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

5
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

19
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.