Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103320
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Doğru, Mustafa;Çelik, Melahat;Satar, Ceren
Title: Bibliometric profile of scientific studies on pedagogical content knowledge
Other Title: Pedagoginio turinio žinių bibliometrinis profilis
Is part of: Socialinis ugdymas, 2019, t. 51, nr. 1, p. 6-23
Date: 2019
Keywords: Pedagogical content knowledge;Teacher education;Bibliometri;Mokytojų rengimas;Bibliometrija;Pedagoginio turinio žinios
Abstract: The purpose of this study is to conduct the bibliometric analysis of 2,092 studies on pedagogical content knowledge, published in the period of 1970-2019 (until 27 March 2019) and to reveal the clues about scientific communication and the general picture in the last 50 years. In this study, bibliometric analysis method was used. All studies obtained as a result of the scanning about pedagogical content knowledge in the Web of Science database were analyzed bibliometrically. The survey data consists of 2,092 studies published on pedagogical content knowledge between 1970 and 2019, revealed by scanning Web of Science database. 2,092 studies obtained through the scanning of Web of Science Core Collection database under “Pedagogical Content Knowledge” title were analyzed according to publication year, publication type, publication language, title, author name, authors’ country, keywords and references. Social network analysis was used to identify the collaborations between countries that published joint studies on pedagogical content knowledge, to determine the co-citation network of the journal-author-publication and the concept-subject trends. CiteSpace application has been used in social network analysis. The data obtained from 2,092 studies were analyzed through this application. In this research, bibliometric properties of 2,092 studies on Pedagogical Content Knowledge, indexed in Web of Science between 1970 and 1919 were analyzed, first of all it was found that the most publications were made in 2016-2019. In addition, it was understood that the studies were mainly in the form of articles and proceedings paper and carried out in English. Regarding country collaborations, it is seen that the USA is a pioneer in providing scientific communication in the field and plays a key role. As a result of the word analysis, it was concluded that the most commonly used concepts were Pedagogical Content Knowledge and education. The most studied subjects in the field were technological Pedagogical Content Knowledge and learning progress.
Šio tyrimo tikslas yra atlikti 2 092 pedagoginio turinio straipsnių, paskelbtų 1970–2019 m. (iki 2019 m. kovo 27 d.), bibliometrinę analizę ir atskleisti pedagogikos mokslo komunikacijos ypatumus ir tendencijas per pastaruosius 50 metų. Visi pedagoginio turinio straipsniai buvo ieškomi „Web of Science“ duomenų bazėje ir analizuojami, taikant bibliometrinės analizės metodą. Taip pat buvo pasitelktas socialinių tinklų analizės metodas, siekiant nustatyti šalis, paskelbusias jungtines pedagoginio turinio studijas. Socialinių tinklų analizė padėjo nustatyti „citavimo tinklą“, atskleisti „žurnalo, autoriaus irpublikacijos“ bendravimo tinklą ir „koncepcijos ir dalyko“ raidos tendencijas. Analizuojant socialinius tinklus buvo naudojama „CiteSpace“ programa. Duomenys buvo gauti iš 2 092 straipsnių. Bibliometrinė ir socialinių tinklų analizė atskleidė, kad daugiausia pedagoginio turinio publikacijų buvo paskelbta 2016–2019 m. Dauguma pedagoginių studijų buvo pristatyta straipsnių forma, paskelbta anglų kalba. Kalbant apie mokslininkų bendradarbiavimą, matyti, kad JAV yra mokslinės komunikacijos pedagogikos srityje pradininkė ir užima lyderio pozicijas. Terminų analizė parodė, kad straipsniuose dažniausiai vartojamos sąvokos buvo „pedagoginio turinio žinios“ ir „švietimas“. Studijose dažniausiai nagrinėti mokymo(si) technologijų ir mokymo(si) pažangos klausimai.
Internet: https://doi.org/10.15823/su.2019.51.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/103320
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2019, vol 51, no. 1

Files in This Item:
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.