Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103318
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Augustinovič, Agata
Title: Pupils with special educational needs facilities of natural sciences motivation education
Other Title: Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gamtamokslinės motyvacijos ugdymo(si) galimybės: mokinių požiūris
Is part of: Socialinis ugdymas : socialinės klasterizacijos prielaidos : mokslo darbai = Social education : assumptions of social clustering : research papers Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija, 2019, t. 51, nr. 1
Extent: p. 33-45
Date: 2019
Keywords: Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP);Gamtamokslinis ugdymas;STEM;Motyvacija;Pupils with special education needs;Natural science education;STEM;Motivation
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamos mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, motyvacijos ugdymo(si) galimybės, jiems mokantis gamtos pažinimo dalyko. STEM metodai geriausiai tinka specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams dėl to, kad mokiniai integruojami į ugdymą su visos klasės mokiniais, leidžiant jiems rinktis užduotis. Šių pamokų metu mokiniai patiria teigiamų emocijų, geba vizualiai įvertinti savo veiklos prasmingumą. Siekiant išryškinti, kaip stiprinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių gamtamokslinę mokymosi motyvaciją, pasirinktas kokybinis tyrimas. Kokybinio tyrimo metu vykdomas struktūrizuotas interviu, kurio duomenys apdoroti turinio analizės metodu. Tyrime dalyvavo 7 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių. Apklausti mokiniai nurodo, kad jų mokymosi motyvacijai turi įtakos geri tarpusavio santykiai: mokinys – mokinys, mokytojas – mokinys, tėvai – mokinys; darbas grupėmis; kita mokymosi aplinka (pvz., lauko klasė); eksperimentai; sėkmių ir nesėkmių aptarimas, akcentuojant daromą pažangą; svarbus yra teisingas vertinimas
The article considers the possibilities of motivation education for pupils with special educational needs while studying the subject of natural cognition. As the Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Lithuania states, the majority of pupils with special educational needs are educated at general education schools together with their peers through inclusive education. STEM method is best suited for pupils with special educational needs due to the integration of the pupils in the curriculum with the whole class, allowing them to choose tasks. In order to highlight how to strengthen the learning motivation of pupils with special educational needs, qualitative research is chosen. During the qualitative research, a structured interview is conducted, the data of which is processed by the content analysis method. The study included 7 pupils with special educational needs. Interviewed pupils indicate, that their learning motivation is influenced by good relationships a pupil – a pupil, a teacher – a pupils, a parent – a pupil; possibilities to work in a group; variety of learning environment (e.g. outdoor class); discussion of successes and failures, highlighting progress
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/103318/1/ISSN2351-6011_2019_V_51_N_1.PG_33-44.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/103318
https://doi.org/10.15823/su.2019.51.3
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2019, t. 51, nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.81 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.