Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103317
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Raišienė, Agota Giedrė;Gečienė, Jolita;Gruodė, Kristina
Title: Kaip „jie“ tampa „mes“: naujų darbuotojų socializacijos veiksniai
Other Title: How “you” change to “we”: The model of newcomers’ socialization
Is part of: Socialinis ugdymas, 2019, t. 51, nr. 1, p. 46-59
Date: 2019
Keywords: Naujų darbuotojų socializacija;Socializacijos veiksniai;Socializacijos modelis;Socialization of newcome;Factors of socialization;Socialization model
Abstract: Veiksminga naujų darbuotojų socializacija leidžia organizacijai efektyviau siekti tikslų, padidinti darbuotojų įsipareigojimą bei sumažinti darbuotojų kaitą. Straipsnyje siekiama nustatyti, kokie veiksniai turi reikšmingiausios įtakos naujų darbuotojų socializacijai. Šiuo tikslu anketinės apklausos pagrindu straipsnyje analizuojamas Baltijos šalyse veikiančių organizacijų naujokų socializacijos atvejis. Tyrimo rezultatai parodė, kad sklandžiai socializacijai įgyvendinti svarbūs tiek institucionalizuotos socializacijos veiksniai, tiek paties darbuotojo proaktyvumas. Straipsnyje pristatomas tyrimo rezultatų pagrindu parengtas empirinis naujų darbuotojų socializacijos modelis.
Effective socialization of new employees enables the organization to achieve its goals more effectively, increase employee commitment and reduce employee turnover. The article aims to determine what factors influence the socialization of newcomers. For this purpose, the article analyzes the case of socialization of new employees of organizations operating in the Baltic States. The results of the study showed that both the factors of institutionalized socialization and the proactivity of the employee himself are important for smooth socialization. The empirical model of socialization of new employees was developed on the basis of the research results.
Internet: https://doi.org/10.15823/su.2019.51.4
https://hdl.handle.net/20.500.12259/103317
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2019, vol 51, no. 1

Files in This Item:
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.