Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/103316
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Valūnaitė-Oleškevičienė, Giedrė
Title: Perkeliamųjų gebėjimų ugdymas universitetinėse studijose: studentų patirtis
Other Title: Development of transversal skills in university studies: student experience
Is part of: Socialinis ugdymas, 2019, t. 51, nr. 1, p. 71-74
Date: 2019
Keywords: Universitetinės studijos;Perkeliamieji gebėjimai;Fenomenologinis tyrimas;Interviu;Ugdymas;Transferability;Phenomenological research;Interviews;Education;University studies
Abstract: 1999 m. Bolonijos procesas nubrėžė gaires, kuriomis pripažįsta, kad aukštojo mokslo studijų metu taip pat galima plėtoti perkeliamuosius gebėjimus. Neseniai atlikti moksliniai tyrimai švietimo srityje rodo, kad aukštasis mokslas, įskaitant universitetines studijas, jau susiduria su atviru posūkiu perkeliamųjų gebėjimų ugdymo link. Šiame tyrime daugiausia dėmesio skiriama studentų perkeliamųjų gebėjimų ugdymui universitetinėse studijose. Juo siekiama ištirti studentų perkeliamųjų gebėjimų ugdymo universitetinėse studijose reiškinį. Tyrimas atskleidžia, kad perkeliamųjų gebėjimų ugdymas priklauso nuo vidinių asmeninių savybių ir išorinių socialinių veiksnių, įskaitant kolegų įtaką, keitimąsi idėjomis ir institucinį poveikį. Tyrimo dalyviai taip pat atskleidžia savo suvokimą, kad jų universitetiniai įgūdžiai gerokai pagerėja studijų metu. Tačiau jie taip pat pabrėžia savo suvokiamus poreikius plėtoti tam tikrus perkeliamuosius gebėjimus, reikalingus profesiniam darbui, pavyzdžiui, bendravimą ir užsienio kalbų vartojimą, gebėjimą taikyti naujoves ir kūrybiškumą, analitinius įgūdžius ir kritinį mąstymą, mokėjimą mokytis ir laiko valdymą.
The idea of the development of transversal skills in higher education, especially in university studies was established by The Bologna Process. Recent research on transversal skills in higher education points out the fact that higher education including university studies is already dealing with the turn towards inclusive transversal skills development. The current study is concentrated on the development of student transversal skills in university studies with the aim of investigating the phenomenon of the development of student transversal skills in university studies. The research results identify that the development of student transversal skills in university studies depends on internal personal characteristics and external social factors which include colleague influence, exchanging ideas and institutional impact. The research participants also disclose their perception that there occurs a substantial improvement of their transversal skills during the university studies. Nevertheless, they also stress their perceived needs for developing certain transversal skills which are necessary in their later professional work life. The research participants identify that special attention should be paid to such transversal skills as communication and foreign languages, the ability to apply innovations and creativity, analytical skills and critical thinking, learning to learn and time management.
Internet: https://doi.org/10.15823/su.2019.51.5
https://hdl.handle.net/20.500.12259/103316
Appears in Collections:Socialinis ugdymas / Social Education 2019, vol 51, no. 1

Files in This Item:
Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.