Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102934
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Skirius, Juozas
Title: Amerikos lietuvių tarybos Los Andželo skyriaus veikla 1969–1977 metų laikotarpiu
Other Title: The Los Angeles chapter of the Lithuanian-American Council from 1969 to 1977
Is part of: Oikos: lietuvių migracijos ir diasporos studijos = Lithuanian migration and diaspora studies. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, nr. 2 (28)
Extent: p. 65-77
Date: 2019
Keywords: ALT Los Andželo skyrius;JAV LB Los Andželo apygarda;Vasario 16-oji;Pavergtų tautų savaitė;Birželio trėmimai;Lithuanian-American Council;U.S. Lithuanian community;February 16;Captive nations week;June deportations
Abstract: Amerikos lietuvių tarybos (ALT) Los Andželo skyrius veikė nuo 1942 m. Jis jungė beveik pusę Los Andželo lietuvių organizacijų. Ypač veiklus laikotarpis buvo nuo 1969 m., kai suaktyvėjo JAV lietuvių bendruomenė (LB), siekdama perimti į savo rankas Lietuvos laisvinimą ir visas JAV lietuvių organizacijas. ALT išliko savarankiška ir toliau aktyviai veikė politikos ir propagandos srityse bei kėlė Lietuvos, Latvijos ir Estijos okupacijos klausimą. Tam reikalui ji išnaudojo kasmet minimą Vasario 16-ąją, kartu su latviais ir estais – 1941 m. birželio trėmimus, o su kitomis tautomis, kurių tėvynes valdė komunistai, – Pavergtų tautų savaitę. ALT į renginius, kuriuos papuošdavo tautine atributika ir kuriuose vesdavo kultūrinę programą, kviesdavo žinomus visuomenėje žmones, Los Andželo miesto valdžios atstovus, mieste reziduojančius užsienio šalių konsulus. Tuo pasinaudojant buvo bandoma skleisti informaciją JAV visuomenei per anglišką spaudą, radiją ir televiziją. Būdavo parengiamos ir priimamos rezoliucijos, kuriomis reikalauta laikytis Baltijos šalių okupacijos nepripažinimo, siunčiamos JAV valdžios aukščiausiesiems atstovams, senatoriams ir kongresmenams (sulaukdavo dalies jų pritarimo). Aktyviausiai reiškėsi du ALT Los Andželo skyriaus vadovai – Vytautas Čekanauskas ir Antanas Skirius. Tuo laikotarpiu išeiviją aktyvino įvykiai, susiję su Romu Kalanta, Simu Kudirka, Pranu ir Algirdu Brazinskais
The Lithuanian-American Council’s Los Angeles Chapter was active from 1942. It joined together nearly a half of the local Lithuanian organizations. Its activities increased from 1969 onwards when competition to it arose from the U. S. Lithuanian Community which sought not only to take over leadership in the struggle for Lithuanian liberation from the Soviet Union but also to take all Lithuanian organizations in the U. S. under its wing. But the Lithuanian-American Council remained independent and continued its activities in propagating the Lithuanian as well as the Latvian and Estonian causes on behalf of Baltic freedom. Each year it commemorated February 16th and together with Latvians and Estonians the deportations of June 1941 as well as Captive Nations Week with other nationalities whose homelands had been occupied by the Communists. These commemorations featured displays of national symbols, cultural programs, and were attended by well-known personalities, representatives of Los Angeles, and foreign consuls residing in Los Angeles. The goal thereby was to promote the cause of Baltic independence through the English-speaking press, radio, and television. Resolutions were passed demanding continuation of the U. S. policy of not recognizing the Soviet annexation of the Baltics. These resolutions were sent to high-level representatives of the U. S. government including Senators and Congressmen, and received support from most of them. Two chairmen of the Lithuanian-American Council’s Los Angeles Chapter were especially active: Vytautas Čekanauskas and Antanas Skirius. This was a time in which the diaspora was agitated by events involving Romas Kalanta, Simas Kudirka, and Pranas and Algirdas Brazinskas
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102934/1/ISSN2351-6461_2019_N_2_28.PG_65-77.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/102934
https://doi.org/10.7220/2351-6561.28.4
Affiliation(s): Mokytojų rengimo institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2019, nr. 2(28)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

65
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

86
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.