Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102888
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Jotautienė, Eglė
Title: P. Baltrėno ir E. Baltrėnaitės monografijos „SmalL Bioreactors for Management of Biodegrabable Waste„ apžvalga
Other Title: Review of monograph “Small Bioreactors for Management of Biodegrabable Waste” by P. Baltrėnas and E. Baltrėnaitė
Is part of: Agricultural engineering = Žemės ūkio inžinerija. , Vol. 51 (2019)
Extent: p. 32-36
Date: 2019
Keywords: Biologiškai skylančios atliekos;Mažieji bioreaktoriai;Biodujos;Emisija;Biodegradable waste;Small bioreactors;Biogas;Emissions
Abstract: Recenzijoje analizuojama Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Aplinkos apsaugos tyrimų instituto mokslininkų - prof. habil. dr. Prano Baltrėno ir prof. dr. Editos Baltrėnaitės išleista monografija “Small Bioreactors for management of Biodegrabable waste”. Pagrindinė monografijoje nagrinėjama tema kaip sumažinti augančius atliekų kiekius, kovoti su šiltnamio efektu ir neigiamu poveikiu aplinkai naudojant mažus bioreaktorius. Ši knyga tai mokslininkų ilgalaikio ir nuoseklaus darbo rezultatas, kurioje apibendrinta ir išanalizuota daugelio metų reikšmingi moksliniai rezultatai. Knygoje analizuojama biologiškai skylančių atliekų susidarymo šaltiniai, charakteristikos, kiekiai, srautų prognozės, biodujų kiekio ir sudėties nustatymas smulkiuose kaimo ūkiuose ir maisto pramonėse bei namų bendrijų (komunaliniuose ūkiuose). Pateikiama mažųjų bioreaktorių biodujoms išgauti smulkiems žemės ūkiams ir maisto pramonės įmonėms, tyrimai ir kūrimas bei mažųjų kompostavimo bioreaktorių kaip biojėgainių dalis, tyrimai ir kūrimas, kompostavimo metu išskiriančios dujinės emisijos, jų kokybinė sudėtis ir mažųjų kompostavimo įrenginių konstrukcijos. Išanalizuoti maži bioreaktoriai biodujoms išgauti pasaulyje bei pateikti mažų bioreaktorių periodinio ir nuolatinio veikimo su biomasės paruošimo rezervuaru šalia, virš bioreaktoriaus su viena ir su dvejomis sekcijomis prototipai, kurie sukurti Vilniaus Gedimino technikos universitete. Monografija turi didelę praktinę vertę. Joje pateiktus rezultatus rekomenduojama taikyti kaimo individualiuose ūkiuose ir smulkiose maisto pramonės įmonėse
The review analyzes the results of Monograph “Small Bioreactors for Management of Biodegrabable Waste” by Prof. dr. habil. dr. Pranas Baltrėnas and prof. dr. Edita Baltrėnaitė. The main topic of the monograph is how to reduce the growing amount of waste, combat the greenhouse effect and the negative environmental impact by using small bioreactors. This book is the result of a long and consistent work of scientists, summarizing and analyzing many years of scientific results. The book analyzes sources, characteristics, quantities, flow forecasts, determination of biogas content and composition of biodegradable waste in small rural and food industries, as well as in household communities (municipal farms). Research and development of small bioreactors for biogas extraction for small agricultural and food industries, research and development of small composting bioreactors as part of bio-power plants, gaseous emissions from composting, their qualitative composition and construction of small composting plants. Small bioreactors for biogas production in the world are analyzed and prototypes of small bioreactors with periodic and continuous operation with biomass preparation reservoir near, above bioreactor with one and two sections, created at Vilnius Gediminas Technical University. The monograph has great practical value. The results are recommended for use in rural individual farms and small food businesses
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102888/4/ISSN2345-0371_2019_V_51.PG_32-36.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/102888
https://doi.org/10.15544/ageng.2019.51.6
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio inžinerijos fakultetas
Appears in Collections:Agricultural engineering / Žemės ūkio inžinerija 2019, vol. 51
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.25 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on May 1, 2021

Download(s)

66
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.