Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102844
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Deimantaitė, Aistė;Mažylis, Liudas
Title: Suverenumo idėjos raiška XX amžiaus pradžioje Lietuvos politinių veikėjų diskurse
Other Title: The idea of sovereignty in the discourse of Llithuanian political actors at the beginning of the 20th century
Is part of: Darbai ir dienos. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 72
Extent: p. 29-63
Date: 2019
Keywords: Suverenumas;Suverenas;Lietuvos politiniai veikėjai;Nepriklausomybė;Suverenumo idėjos;Sovereignty;Sovereign;Principle of self-determination;Lithuanian political figures;Independence;Sovereignty idea
Abstract: Straipsnyje analizuojami XX amžiaus pradžios Lietuvos politinių veikėjų Antano Smetonos, Petro Klimo, Aleksandro Stulginskio, Stepono Kairio ir Andriaus Domaševičiaus tekstai, rekonstruojama juose glūdinti suverenumo idėja (politinės minties prasme), jos žodinės išraiškos niuansai. Atskleidžiamos suverenumo idėjos atsiradimo ir formavimosi teorinio (įsivaizduojamo) bei praktinio (siūlomo) modelio sąsajos ir konfliktas Lietuvos valstybės kūrimosi pradžioje 1917–1918 metais. Penkių politinių veikėjų suverenumo idėjos raiška straipsnyje nagrinėjama per keturias kategorijas: susitapatinimas su konkrečia bendruomene, vienybė siekiant bendrų tikslų, apsisprendimo principas ir suverenas. Taip pat išryškinamos aplinkybės ir idėjos, kurios darė įtaką formuojant politinio suverenumo mintį Lietuvoje. Teigiama, kad XX amžiaus pradžioje Lietuvoje suvereniteto įsteigimas buvo suvokiamas kaip „fiziologinė būtinybė“, tačiau koks jis turėtų būti, tai įsivaizduota skirtingai. Skyrėsi tiek suverenumo principinės nuostatos, funkcinės ribos, tiek politinio autoriteto-suvereno identifikavimas ir suvokimas
The paper analyzes texts of Lithuanian political figures from the beginning of the 20th century – Antanas Smetona, Petras Klimas, Aleksandras Stulginskis, Steponas Kairys, Andrius Domaševičius – and reconstructs the idea of Lithuanian sovereignty (as a political thought) as well as the nuances of its verbal expression. It reveals the relationship between a theoretical (imaginary) and a practical (proposed) model of the sovereignty idea and reviews its emergence and formation in 1917–1918. The verbal expression by five actors of the idea of sovereignty is analyzed by distinguishing four elements (categories) within or related to it: identification with a particular community; unity in order to achieve common purposes; self–determination; and the sovereign. The paper also highlights the circumstances and ideas that have influenced the formation of political sovereignty in Lithuania. It is argued that in Lithuania at the beginning of the 20th century the establishment of sovereignty was perceived as a "physiological necessity", but how this should be brought about was conceived in different ways. The differences were between the principle of sovereignty and its functional limits, on the one hand, and the identification and conception of the political authority and the sovereign, on the other
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102844/1/ISSN2335-8769_2019_N_72.PG_29-63.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/102844
https://doi.org/10.7220/2335-8769.72.2
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakult.
Viešojo administravimo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Darbai ir dienos / Deeds and Days 2019, nr. 72
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.46 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

119
checked on May 1, 2021

Download(s)

540
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.