Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102742
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Indriliūnaitė, Rasa
Title: Tarpgeneracinė parama apsirūpinant būstu Lietuvoje
Other Title: Intergenerational support in self-provision of housing in Lithuania
Is part of: Kultūra ir visuomenė : socialinių tyrimų žurnalas = Culture and society : journal of social research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, nr. 10 (2)
Extent: p. 107-125
Date: 2019
Keywords: Tarpgeneracinė parama;Materialinė parama;Būsto politika;Apsirūpinimas būstu;Būsto nuosavybė;Intergenerational support;Material support;Housing policy;Self-provision of housing;Housing ownership
Abstract: Straipsnyje analizuojamas tarpgeneracinės paramos vaidmuo apsirūpinant gyvenamuoju būstu. Pastaraisiais dešimtmečiais daugelyje Europos Sąjungos šalių būsto politika gana sparčiai kinta tiek dėl finansų krizės padarinių, tiek ir dėl besitraukiančios gerovės valstybės keliamų iššūkių. Augantis privataus būsto sektorius, mažėjanti valstybės parama būstui, darbo rinkos kaita bei demografiniai visuomenės pokyčiai lemia, kad apsirūpinti būstu jaunesniųjų kartų atstovams tampa vis sudėtingiau. Tyrėjai vieningai sutinka, kad vyresniosios generacijos būsto sektoriuje buvo labiau privilegijuotos, turėdamos geresnes galimybes apsirūpinti gyvenamuoju būstu pigesniame būsto sektoriuje arba, Lietuvos atveju, jį privatizuojant. Gi šiandien būsto rinkoje debiutuojantys jaunesniųjų kartų atstovai dažniau susiduria su pažeidžiamumu siekiant būsto nuosavybės, todėl šis sektorius tyrėjų yra įvardijamas vienu iš generacinių skirtumų ir potencialių nelygybių generatorių. Tyrimai rodo, kad būsto valdos forma, kurioje reziduoja tėvų šeima, turi reikšmingą įtaką jų teikiamos materialinės paramos suaugusiems vaikams galimybėms. Disponavimas būsto nuosavybe įprastai leidžia akumuliuoti gyvenimo eigoje sukauptą gerovę, vaikams suteikiant lengvesnę prieigą prie būsto nuosavybės. Neturintiems tėvų ar kitų artimų asmenų paramos jauniems namų ūkiams, kokybiško būsto ir juo labiau būsto nuosavybės, prieinamumo galimybė itin susiaurėja. Šiuo požiūriu tarpgeneracinis kokybiško būsto ir ypač būsto nuosavybės perleidimas gali būti suvokiamas kaip socialinio ir ekonominio statuso perdavimo išraiška, kuri, esant nevienodoms finansinėms galimybėms, reprodukuoja ir net gilina socialinę nelygybę visuomenėje. [...]
The article analyzes the role of the intergenerational support in self-provision of housing in Lithuania. Changes within last decades in the field of housing policy in many Western European countries are associated with both the effects of the financial crisis that this sector suffered and the challenges posed by a shrinking welfare state. This situation as well as processes associated with changes in the labor market and demographic changes complicated the issue of self-provision of housing for representatives of younger generations. Researchers unanimously agree that older generations were more privileged in the housing sector because they had better possibilities to self-provide housing in an oversupplied housing sector or, in the case of Lithuania, to privatize it. In contrast, representatives of younger generations entering the housing market today are more vulnerable in terms of acquisition of housing ownership. Therefore, researchers consider the housing sector as one of the generators of generational differences and potential inequalities. It has been observed that the form of parental housing ownership plays an important role in the field of possibilities of material support for adult children. The disposition of housing ownership usually allows children to ensure an easier access to housing ownership. On the contrary, the access to high quality housing and especially the right of acquisition of housing ownership is much less possible for those who do not have parents or other close persons who could support their young households. In this regard, it can be argued that the transfer of intergenerational high-quality housing and particularly housing ownership may be considered as an expression of a transmission of a social and economic status which under different financial possibilities could reproduce social inequalities. [...]
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/102742/1/ISSN2335-8777_2019_N_10_2.PG_107-125.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/102742
https://doi.org/10.7220/2335-8777.10.2.6
Affiliation(s): Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kultūra ir visuomenė: socialinių tyrimų žurnalas 2019, nr. 10(2)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

91
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

123
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.