Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102720
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Kuizinienė, Dalia
Title: Alfonso Nykos-Niliūno literatūrinė recenzija: poleminiai dialogai
Other Title: Alfonsas Nyka-Niliūnas’s literary review: polemical dialogues
Is part of: Colloquia. Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto leidybos centras., 2019, nr. 43
Extent: p. 77-96
Date: 2019
Keywords: Alfonsas Nyka-Niliūnas;Lietuvių literatūra;Literatūros kritika;Literatūros žurnalas;Alfonsas Nyka-Niliūnas;Lithuanian literature;Literary critique;Literary magazine
Abstract: Straipsnyje analizuojamos Alfonso Nykos-Niliūno literatūrinės recenzijos, pateikiama jų genezė, aktualizuojami svarbiausieji recenzijos sandaros elementai, joje įsitvirtinę vertinimo kriterijai. Per beveik 20 metų (nuo 1947 iki 1965) Nyka-Niliūnas publikavo daugiau nei 60 recenzijų, kurios spausdintos kultūrinėje ir literatūrinėje egzilio periodikoje. Ypač dideles kontroversijas ir diskusijas sukėlė ankstyvosios Nykos-Niliūno recenzijos, skelbtos dar jam gyvenant Vokietijoje, kuriose kūrinio originalumo, vientisumo, vertės bendrajame lietuvių literatūros kontekste klausimai buvo priešinami tuometiniame literatūros lauke įsigalėjusiems moraliniams, religiniams, patriotiniams literatūros vertinimo kriterijams. Šios recenzijos išsiskyrė savo principingumu, reiklumu, konteksto svarba, nuolatiniu lyginimu, kiek recenzuojamojo autoriaus kūryboje matyti poslinkiai, kiek ji atliepia laikmečio, vakarų bei lietuvių literatūros tendencijas, ką į literatūros lauką įneša naujo. Analizuodamas knygą recenzentas visapusiškai vertino ne tik jos turinį, originalumą, tačiau ir meninę bei poligrafinę kokybę. Kritinis vertinimas yra argumentuotas, pateikiamas griežta ir atvira forma, naudojamos įspūdį sustiprinančios metaforos ir palyginimai. Pirmaisiais pokario dešimtmečiais lietuvių išeivijos lauke literatūros vertinimo kriterijai buvo susvyravę, tad ne vienas Nykos-Niliūno straipsnis ar recenzija sukeldavo diskusiją ar polemiką, kurios išryškino svarbiausius išeivijos literatūros vertinimo požiūrius ir tarpgeneracinį konfliktą
Alfonsas Nyka-Niliūnas (1919–2015), the celebrated Lithuanian poet of the 20th century, was also one of the most prominent literary critics. For more than two decades, he had been an active literary critic, publishing his texts in Lithuanian émigré literary and culture magazines. In addition to his studies on the history and criticism of Lithuanian literature, articles on Western and Lithuanian classics, Nyka-Niliūnas wrote literary reviews. In the field of Lithuanian émigré literature and criticism, he validated a certain type of critical review which emphasized novelty, originality and evaluation of the book in question. Nyka-Niliūnas wrote his first reviews in a monthly pedagogical journal, Tremtinių mokykla [School of Exiles], published in a German DP camp. The reviews published in the journal, and later in the cultural magazine, Aidai [Echoes], stood out for their completeness, coherent structure, and strict and straightforward evaluation that allowed seeing a particular book in a broader context. A number of Nyka-Niliūnas’s reviews of this period sparked controversy and encouraged literary dialogue. In the US, Nyka-Niliūnas continued to publish literary reviews in Aidai and literary magazine, Literatūros lankai [The Pages of Literature]. In the reviews written during this period, he debated with a group of critics who held a different opinion, established the criteria for evaluating the literature, and highlighted the objectives and the importance of a literary review. Nyka-Niliūnas’s reviews can be characterized not only by author’s suggestive argumentation and fiery style, but also by his poetic metaphors
Internet: http://www.llti.lt/failai/Kuiziniene%2077-96.pdf
Affiliation(s): Lituanistikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

5
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.