Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102638
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Oržekauskaitė, Neringa
Title: Įgyvendintų žemės konsolidacijos projektų Lietuvoje tyrimas
Other Title: Implementation of land consolidation projects in Lithuania
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2019, nr. 1 (17)
Extent: p. 100-104
Date: 2019
Note: Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės - metodinės konferencijos "Gamtotvarkos aktualijos - 2019“ pranešimų medžiaga
Keywords: Konsolidacija;Žemė;Žemės ūkis;Žemės reforma;Consolidation;Land;Agriculture;Land reform
Abstract: Žemės konsolidacija - svarbus žemės ūkio ir kaimo plėtros etapas. Nuosavybės teisių į žemę atkūrimui mūsų šalyje artėjant į pabaigą tampa akivaizdu, jog tolesnė valstybinės žemės tvarkymo politika turi būti orientuota į racionalų valstybinės žemės valdymą, konkurencingų ūkių ir žemėvaldų kūrimą, žemės rinkos plėtrą, aplinkosauginių tikslų ir uždavinių įgyvendinimą bei visuomenės porei-kių tenkinimo linkmę.Žemės reformos metu išryškėjo suformuotų žemėvaldų trūkumai: vienam že-mės savininkui tenkantis didelis žemės sklypų skaičius, kurie yra išsidėstę toli vienas nuo kito, mažas suformuotų sklypų plotas, netaisyklinga ir nepatogi sklypų konfigūracija bei privažiavimo kelių nebuvimas. Siekiant pagerinti žemės ūkio paskirties žemės naudojimo sąlygas, o taip pat siekiant geriau ir gražiau gyventi kaime daugelyje Europos valstybių vykdoma žemės konsolidacija – specialus žemės tvarkymo procesas, kai kompleksiškai pertvarkomi žemės sklypai: keičiamos jų ribos ir vieta siekiant smulkius ir išsibarsčiusius sklypus apjungti, pagerinti jų struktūrą, be to numatyti reikalingus privažiavimo kelius, kitus kaimo infrastruktūros objektus, melioruoti reikalingus plotus, o taip pat įgyvendinti kitus žemės ūkio ir kaimo plėtros bei aplinkos apsaugos politikos tikslus
Land consolidation is an important step in the agricultural and rural development. The restoration of property rights to land in our country is coming to the end. It is apparent that further public land management policy must be geared towards the rational exploitation of public lands, the development of competitive land management, development of the land market, to the implementation of environmental objectives and targets, and the increment of public satisfaction. The course of land reform has highlighted the shortcomings in the form land management: the land owners possess a large number of plots which are located far away from each other, are small in area, of irregular shape, the plots of awkward configura-tion and lack access roads. In order to improve the conditions for the use of agricultural land, as well as to achieve a better and nicer life in the countryside, in most European countries was carried out land consolidation. It is a special land management process when the boundaries and the location of detailed and highly distributed plots are changed to consolidate them, to improve their structure, to provide the necessary access roads and other infrastructure needed for the rural areas, as well as for the implementation of other agricultural and rural development, and environmental policy objectives
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102638
Affiliation(s): Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.