Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1024
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vveinhardt, Jolita;Gulbovaitė, Evelina
Title: Comparative analysis of the researches on personal and organizational value congruence
Other Title: Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos tyrimų lyginamoji analizė
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 67 (2013)
Extent: p. 127-142
Date: 2013
Keywords: Vertybės;Asmeninės vertybės;Organizacinės vertybės;Vertybių kongruencija;Values;Personal values;Organizational values;Value congruence
Abstract: Straipsnyje pristatoma asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos tyrimų lyginamoji analizė, detalizuojant jų specifiką šalių, organizacijų, respondentų ir naudojamų instrumentų atžvilgiu. Palyginimui atrinkti 1999–2012 metų laikotarpio empiriniai tyrimai, kuriuose buvo vertinama asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija. Didžiausias dėmesys skiriamas diagnostinių instrumentų analizei, siekiant detalizuoti jų turinį ir naudojimo dažnius. Asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija yra aktualus ir vis dažniau tiriamas reiškinys visame pasaulyje. Tačiau šis reiškinys dažniausiai organizacijose tiriamas ne tam, kad būtų įvertintos, kokios ir kaip stipriai atitinka asmens ir organizacijose, kurioje jis dirba, vertybės, tačiau siekiant nustatyti, ar asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencija turi ryšį ir sąlygoja tam tikrus darbuotojų ir organizacijos aspektus. Nustatyta, kad asmeninių ir organizacinių vertybių kongruencijos tyrimų mastai yra gana įvairūs, nuo labai siaurų (kurie tiria vieną konkrečią organizaciją) iki labai plačių (valstybinio masto). Respondentų skaičius tokiuose tyrimuose dažniausiai yra nuo 200 iki 300 respondentų, tačiau atsižvelgiant į tyrimo specifiką, respondentų skaičius juose svyruoja nuo 56 iki 15000 respondentų. Organizacijų, kuriose atlikti vertybių kongruencijos tyrimai, specifika įvairi, tačiau daugiau tyrimų atlikta apklausiant respondentus iš kelių konkrečiai pasirinktų organizacijų, kiek rečiau – apklausiant tik vienos organizacijos darbuotojus. Atlikus tyrimuose naudojamų instrumentų lyginamąją analizę, nustatyta, kad net ir naujausiuose tyrimuose naudojami seniai suformuoti, jau tapę klasikiniais, tyrimo instrumentai. Tik pavieniai tyrimai atlikti remiantis naujais, pačių tyrimo autorių suformuotais, tyrimo instrumentais. [...]
This paper presents a comparative analysis of the researches on personal and organizational values congruence detailing their specifics in respect of countries, organizations, respondents and the instruments concerned. Empirical studies of the 1999–2012 period that considered personal and organizational values congruence have been selected for the sake of comparison. The biggest focus is on the analysis of diagnostic tools in order to specify their content and frequencies of usage
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/1024/1/ISSN2335-8750_2013_N_67.PG_127-142.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1024
https://doi.org/10.7220/MOSR.1392.1142.2013.67.9
Affiliation(s): Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2013, nr. 67
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

111
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.