Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/102332
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gudritienė, Daiva;Šalkauskienė, Vilma;Abalikštienė, Edita;Javaitienė, Kristina;Pupka, Darius
Title: Miškingų teritorijų matavimo duomenų su GPNS imtuvu analizė
Other Title: Analysis of the measurement data by GPS receiver in woodlands
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2019, nr. 1 (17)
Extent: p. 85-89
Date: 2019
Note: Šiame leidinyje publikuojama tarptautinės mokslinės - metodinės konferencijos "Gamtotvarkos aktualijos - 2019“ pranešimų medžiaga
Keywords: Godeziniai matavimai;Topcon HiPer II GPNS imtuvas;GPNS receiver;Godetic measurements
Abstract: Miškai dengia 30% žemės sausumos ir yra vienas svarbiausių biosferos elementų. Miškų matavimai atliekami, kai norima patikslinti miško sklypo ribas, plotą, bei jo koordinates. Matavimų tikslas - nustatyti sklypų ir kvartalų koordinates, identifikuoti ir fiksuoti kelių, griovių, upelių inžinerinių statinių ir kitų natūroje esančių objektų posūkių taškų koordinates. Tyrimo objektas – Kauno marių regioninio parko teritorijoje esantys parkai bei miškas. Tyrimo tikslas – įvertinti GPNS imtuvo Topcon Hiper II tikslumą atliekant matavimus RTK metodu miškingoje teritorijoje. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai: 1. Atlikti matavimus skirtingu metų laiku lapuočiais medžiais apaugusiose teritorijose (kai medžiai be lapų ir jiems sulapojus). 2. Atlikti gautų duomenų palyginamąją analizę. Tyrimas atliktas 3 objektuose (koordinuojant po 20 taškų), esančiuose šalia KMAIK, naudo-jant TOPCON Hiper II imtuvą su papildoma išorine PG-A1 antena, įvertintas matavimų horizontalus, vertikalus ir bendras tikslumas ir palydovų išsidėstymas medžiams esant be lapų. Tikslumo tarp taškų vidurkis yra 0,118 m. Matavimai kai medžiai be lapijos, atlikti 2018-04-16, kai medžiai su lapija - 2018-05-14. II sesijos metu tikslumo tarp taškų vidurkis yra 1,431 m. Tai yra 92 proc. prastesnis rezultatas negu matuojant laikotarpiu, kai medžiai be lapų (0,118 m). Atlikta tiesinės regresijos tarp tikslumo ir palydovų skaičius bei išsidėstymo analizė parodė, kad gauti koreliacijos koeficientai yra labai maži. Nustatyta, kad vienintelis veiksnys, turintis įtakos matavimų rezultatams, yra sesijos lai kas
Forests cover 30% of the land's area and are one of the most important elements of the biosphere. The measurements of the forest are performed when there is a need to specify the area of the forest, its‘ boundaries, and the coordinates. The purpose of the measurements is to determine the coordinates of plots and blocks, to identify and record the coordinates of the turning points of roads, ditches, streams, engineering structures and other objects in the nature. Therefore, these measurements are important and must be accurate. The study was carried out in 3 objects (20 points coordinated) located near Kaunas Forestry and Environmental Engineering College using TOPCON Hiper II receiver with addi-tional external PG-A1 antenna. The horizontal, vertical and general accuracy of the measurements and the positioning of the satellites when the trees are without leaves were evaluated. The average accuracy between points was 0.118 m. The measurements when the tees were without leaves were carried on 16.04.2018. Once the trees were with leaves it was carried on 14.05.2018. During the second session, the average accuracy between points was 1.431 m, which is 92 % worse compared to the results when the measurements were carried once the trees were without leaves (0.118 m). The analysis of linear regression between the accuracy and the number and position of the satellites showed that the correlation coefficients which were obtained were very small. It was found that the only factor affecting the results of the measurements is the session time
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/102332
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

10
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.