Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101991
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Dapkus, Rimantas;Kuleševičiūtė, Aušra Ona
Title: Regionų transformacijos į sumaniuosius konceptualus modelis
Other Title: Conceptual model for the regions’ transformation to smart ones
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kauno raj. : Akademija, T. 37, nr. 2 (2015)
Extent: p. 189-200
Date: 2015
Keywords: Atsiliekantys regionai;Regioninė plėtra;Strateginis valdymas;Sumanūs regionai;Vietove grindžiama strategija;Viešasis valdymas;Undeveloped region;Development;Place-Based strategy;Competitiveness;Strategic management;Smart region;Public governing
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama atsiliekančių regionų transformacijos į sumaniuosius regionus problematika atsižvelgiant į konkretaus regiono charakteristikas bei potencialią tarpusavio sąveiką. Tikslas – parengti konceptualųjį modelį, paremtą vietove grindžiamos strategijos charakteristikomis, skirtą regioninio unikalumo indentifikavimui ir potencialaus konkurencinio pranašumo stiprinimui. Tokio modelio sukūrimas paremtas išsamia informacijos apie regioninį vystymąsi, inovacijų realizavimą, strateginį planavimą ir viešąjį valdymą analize, teoriniu konceptualizavimu ir sinteze. Sukurtą konceptualų modelį galima taikyti atsiliekančių regionų transformacijos į sumaniuosius strateginiam planavimui ir moderniam viešajam valdymui. Pristatomas ir pagrindžiamas parengtas konceptualus modelis nagrinėjant jo elementų reikšmę atsiliekančiųjų regionų vystymui(si). Aptariama regionų virsmo į sumaniuosius mokslo ir inovatyvių veiksnių visuma bei aplinkos ir valdymo elementai. Rezultatai pritaikomi regionų vystymo(si) strategijos kūrimui, kurie sustiprintų regionų konkurencingumą bei skatintų tvarią, subalansuotą ir darnią jų plėtrą
The article focus on problems of transforming undeveloped regions to smart ones, while pay attention to specific characteristics of the region and synergy of different characteristics. The aim of the article is to prepare the conceptual model based on the most important characteristics of the place-based strategy. This model can be used to identify unique characteristics of a region and improve competitiveness. The proposed conceptual model and argued importance of its elements for sustainable growth of undeveloped regions. Results can be used to prepare an innovative strategy for the regional development, which may strengthen the competitiveness of the region, ensure sustainable development and can be as a tool for the modern public governing
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/931/958
https://hdl.handle.net/20.500.12259/101991
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

30
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.