Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101976
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Aleknevičienė, Vilija;Skulskis, Virgilijus;Šarauskis, Egidijus;Kriaučiūnienė, Zita;Šakickienė, Asta
Title: Taikomųjų kaimo plėtros mokslinių tyrimų poreikis Lietuvoje
Other Title: Demand of applied research for rural development in Lithuania
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kauno raj. : Akademija, T. 37, nr. 2 (2015)
Extent: p. 155-166
Date: 2015
Keywords: Kaimo plėtra;Taikomieji moksliniai tyrimai;Prioritetinės kryptys;Inovacijos;Strategija;Rural development;Applied research;Priority directions;Inovations;Strategy
Abstract: Europos Sąjunga (ES) skiria didelį dėmesį kaimo vystymui. Pirma, žemės ūkio gamyba sudaro pagrindą vystytis perdirbamajai pramonei bei užtikrina apsirūpinimą maisto produktais. Antra, svarbu taupyti gamtinius išteklius ir mažinti klimato kaitą. Trečia, reikia gerinti kaime gyvenančio žmogaus gyvenimo kokybę, siekiant išlaikyti kaimo gyvybingumą, išsaugoti bioįvairovę ir švarią aplinką ateinančioms kartoms. Įgyvendinant ES ir Lietuvos strategines nuostatas, būtina tinkamai nustatyti kaimo vystymo mokslinių tyrimų prioritetus. Šiam tikslui pasiekti reikia sutelkti Lietuvos mokslinį potencialą bei koncentruoti ribotus žmogiškuosius ir finansinius išteklius. Moksliniame straipsnyje suformuluotos kaimo plėtros taikomųjų mokslinių tyrimų temos, atsižvelgiant į ES ir Lietuvos strateginių dokumentų nuostatas, nustatyti verslo ir viešųjų organizacijų poreikiai kaimo plėtros taikomiesiems moksliniams tyrimams ir inovacijoms bei pateikti siūlymai kaimo plėtros programai Lietuvoje 2014–2020 m. Tyrimo rezultatai gauti pasitelkiant mokslo institucijų, kaimo verslo ir viešųjų organizacijų kompetencijas. Šiam tikslui buvo suformuota focus grupė ir atlikta respondentų apklausa
The EU pays much attention to the rural development. First of all, agricultural production is the basis for the development of the processing industry; it also enables the supply of food products. Secondly, it is important to preserve natural resources and reduce the climate change. Thirdly, it is necessary to improve living standards of the rural inhabitants in order to maintain a viable countryside, preserve biodiversity and environment for the future generations. While implementing EU and Lithuanian strategic provisions, it is necessary to properly identify rural development priorities for researches. For this purpose it is needed to focus on Lithuanian scientific potential, to concentrate human and financial resources, which are limited. 27 rural development applied research themes are formulated in the view of the EU and Lithuanian strategic documents in the scientific article, needs of applied research and innovation to the rural development for business and NGO determined, proposals for Lithuanian rural development program for 2014–2020 presented. The research results were obtained through scientific institutions, rural business and NGO. For this aim, the focus group was formed and conducted the survey of respondents who the majority expressed the need for applied research under the theme to increase the potential of work places and sustainable rural development
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/928/955
https://hdl.handle.net/20.500.12259/101976
Affiliation(s): Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.92 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.