Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101658
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kisieliauskas, Justinas;André-Dominé, Silvère
Title: Influence of the creative industries on the economies of Europe
Other Title: Kūrybinių industrijų įtaka Europos ekonomikai
Is part of: Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai = Applied economics: systematic research. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, t. 13, nr. 1
Extent: p. 29-44
Date: 2019
Keywords: Kūrybos ekonomika;Kūrybinės industrijos;Creative economics;Creative industries
Abstract: Šis tyrimas tiria kūrybines industrijas ir reiškinius, kuriems ji daro įtaką šių dienų pasaulio ekonomikoje. Remiantis išsamia akademinės literatūros apžvalga, pateikiamos ir apibrėžiamos kūrybinės industrijos kartu su kultūros ir kūrybiškumo sąvokomis ir sudaromas ekonominių rodiklių sąrašas. Tyrimo imtį sudaro 32 Europos šalių 2007–2018 m. laikotarpio duomenys. Remiantis literatūros teorija, pateikiamos trys hipotezės, susijusios su: kūrybinių industrijų poveikiu ekonomikai; tirtų šalių poveikiu Vakarų Europos ekonomikai, palyginti su kitomis kultūrinėmis grupėmis; ir poveikiu pirmojo išsivystymo lygio grupės ekonomikai, palyginti su kitomis išsivystymo lygio grupėmis. Rezultatai rodo akivaizdžią teigiamą kūrybinių industrijų įtaką ekonomikai, su sąlyga, kad stipri kultūra gali sukelti neigiamą poveikį ir kad išsivystymo lygis nebūtinai yra teigiamos įtakos įrodymas
This study investigates the creative industries and the phenomena that it influences in the economy of today’s world. Based on an extensive academic literature review, the creative industries are listed and defined, together with the concepts of culture and creativity, and a list of economic indicators is created. The scope of the research is composed of 32 European countries and is based on the years from 2007 to 2018. Following the theory of the literature, three hypotheses are made, regarding the impact of the creative industries on the economy of the studied countries, the impact on the economy of Western Europe compared to other cultural groups, and the impact on the economy of the first development level group compared to other development level groups. The results show a clear positive influence of the creative industries on the economy, with the limitation that a strong culture can cause a negative impact, and that development level is not necessarily a proof of positive influence
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/101658/1/ISSN2335-8742_2019_V_13_N_1.PG_29-44.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/101658
https://doi.org/10.7220/AESR.2335.8742.2019.13.1.2
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Ekonomikos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Taikomoji ekonomika: sisteminiai tyrimai / Applied Economics: Systematic Research 2019, nr. 13(1)
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

101
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

125
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.