Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101364
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Brazienė, Rūta;Merkys, Gediminas
Title: Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką: teorinės prielaidos ir empiriniai radiniai
Other Title: Transition of Lithuanian youth from education to the labour market: theoretical presumptions and empirical evidence
Is part of: Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2013, T. 24, nr. 2
Extent: p. 82-91
Date: 2013
Keywords: Jaunimas;Švietimo sistema;Darbo rinka;Perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką;Youth;Education;Labour market;Transition from education to the labour market
Abstract: Šiame straipsnyje analizuojamas Lietuvos jaunimo perėjimas iš švietimo sistemos į darbo rinką. Straipsnio tikslas – pateikti jaunimo perėjimo iš švietimo sistemos į darbo rinką teorines prielaidas ir aptarti pagrindinius empirinius radinius. Teorinį tyrimo modelį sudaro daugelio mikro- (individualios charakteristikos) ir makrolygmens (struktūriniai, ekonominiai pokyčiai ir kt.) sociologinių, edukologinių, vadybinių ir ekonominių požiūrių sintezė bei nacionalinis jaunimo švietimo ir darbo rinkos politikos kontekstas. Straipsnyje pristatomi reprezentatyvios jaunimo (16–29 metų amžiaus) apklausos raštu duomenys Lietuvoje. Duomenų analizei buvo taikyti faktorinės, klasterinės analizės metodai, T testas ir kt. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad sėkmingam jaunimo perėjimui iš švietimo sistemos į darbo rinką yra labai svarbi praktika (profesinės veiklos) studijų metu bei adaptacija pirmajame darbe
This paper is aimed at analysis of Lithuanian youth from education to the labour market. The purpose of this paper is to disclose theoretical presumptions and present the empirical evidence of transition from education to the labour market. The theoretical model of the research is based on the synthesis of many micro-level (individual characteristics) and macro-level (structural, economical changes, etc.) sociological, educational science, management and economical approches, and the national context of youth, education and labour market policy. In this paper, data of the representative social survey in Lithuania were presented. For data analysis the following methods were applied: factor and cluster analysis, T test, etc. The research results allow to conlude that for succesful youth transition from education to the labour market succesful apprenticenship and adaptation in the first job are important
Internet: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2013/2/82-91.pdf
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

3
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.