Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101363
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Brazienė, Rūta;Merkys, Gediminas
Title: Jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos: stebėsenos indikatorių paieškos problema
Other Title: Youth and young adults social exclusion and living conditions: development of monitoring indicators
Is part of: Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2012, T. 23, nr. 2
Extent: p. 119-127
Date: 2012
Keywords: Stebėsenos indikatoriai;Jaunimas;Jauni suaugusieji;Socialinė atskirtis;Skurdas;Gyvenimo sąlygos;Youth;Young adults;Social exclusion;Poverty;Living conditions;Monitoring indicators
Abstract: Straipsnyje nagrinėjama jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinė atskirtis ir gyvenimo sąlygos. Pirmoje straipsnio dalyje apžvelgiamos socialinės atskirties bei gyvenimo sąlygų koncepcijos, aptariamos jaunimo ir jaunų suaugusiųjų, kaip socialinės atskirties grupės, charakteristikos, antrojoje – socialinės atskirties matavimo metodologiniai klausimai. Trečioje dalyje pateikiama originali jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinės atskirties ir gyvenimo sąlygų stebėsenos metodologija bei indikatoriai, kurie galėtų būti naudojami moksliniams ir viešojo administravimo tikslams. Nustatytos pagrindinės jaunimo ir jaunų suaugusiųjų socialinės atskirties ir gyvenimo sąlygų tyrimui aktualios dimensijos: užimtumas, pajamos, švietimas, sveikatos būklė ir socialinių paslaugų prieinamumas / pasiekiamumas, apsirūpinimas būstu, socialiniai santykiai, deviacija / anomalija, migracija / regioniniai skirtumai, pilietinis ir politinis dalyvavimas bei socialiniai demografiniai rodikliai. Makrolygmens indikatoriai orientuoti į rodiklius, renkamus Lietuvos ir ES statistikos tarnybų. Mikrolygmens indikatoriai paremti subjektyviais respondentų požiūriais, nuostatomis ir t. t
This paper is aimed to analyse the development of indicators for youth and young adults social exclusion and living conditions. The first part of the paper presents analysis of social exclusion and to this issue related concepts: social deprivation, poverty etc. The main characteristics of youth and young adults as a social exclusion group were discussed. The second part of the paper is devoted to the methodological questions of social exclusion (measurement and indicators). The third part of the paper presents original monitoring methodology and indicators of youth and young adults social exclusion and living conditions. These indicators could be successfully applied for scientific and public administration purposes. The following dimensions of youth and young adults social exclusion and living conditions were identified: employment, income, education, health status, accessability to social services, housing, social relationships, deviance / anomy, migration / regional differencies, civic, political participation and sociodemographic indicators. Macro-level indicators were oriented towards indicators that are collected by the Lithuanian and EU statistical offices and departments. Micro-level indicators were based on subjective attitudes of respondents / informants
Internet: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2012/2/119-127.pdf
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

51
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

18
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.