Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101354
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Merkys, Gediminas;Urmonas, Algimantas;Bubelienė, Daiva
Title: Objektinės mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką ir subjektinių teisių užtikrinimo vertinimas
Other Title: Evaluation of objective teacher’s right to a healthy and safe working environment and of security of subjective rights
Is part of: Jurisprudencija: mokslo darbai = Jurisprudence. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2011, T. 18(2)
Extent: p. 575-594
Date: 2011
Keywords: Teisė į saugią ir sveiką darbo aplinką;Mokytojo teisės;Profesinis stresas;Standartizuota apklausa;Right to a healthy and safe working environment;Teacher’s rights;Occupational stress;Standardized survey
Abstract: Straipsnyje tarpdisciplininiu (sociologijos, edukologijos ir teisės) požiūriu nagrinėjama mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką problema. Skirtingų disciplinų bendradarbiavimas, sociologinis teisės objektų ir edukologijos informacijos tyrimas padėjo objektyviau atskleisti teisines socialinių technologijų kūrimo, suvienijant teisės ir kitų socialinių mokslų galimybes, disfunkcijas. Straipsnyje, remiantis empirinės studijos rezultatais, keliamas objektinės mokytojų teisės į sveiką ir saugią darbo aplinką įgyvendinimo užtikrinimo stebėsenos vertinimas. Jis atspindi kai kurias socialines teisines darbo teisės teisinio reguliavimo mechanizmo disfunkcijas, kylančias teisinio nihilizmo sąlygomis. Studija paremta masinės šalies mokytojų apklausos raštu rezultatais. Apklausos instrumento diagnostiniai konstruktai ir indikatoriai leidžia per mokytojų išsakytų subjektyvių vertinimų ir nuomonių prizmę, taip pat per „fakto tiesų“ atskleidimą spręsti, kaip ir kokiu lygiu Lietuvoje yra užtikrinama (arba neužtikrinama) konstitucinė mokytojų teisė į saugią bei sveiką darbo aplinką bei teisingą atlygį. Nagrinėjami konkretūs profesinės veiklos veiksniai, kontekstai ir rizikos šaltiniai, sukeliantys didesnį mokytojų profesinį stresą bei galbūt sudarantys prielaidas valdžios institucijų makroteisiniam nihilizmui bei viešai pateisinamam masiniam ir nuolatiniam darbuotojų teisių pažeidinėjimui. Interpretacijos ir hipotezės teisėmis straipsnio autoriai nurodo kai kurias konkrečias atitinkamo sektoriaus reformavimo ir jo teisinio reguliavimo tobulinimo gaires. Ši informacija įstatymų leidėjams ir teisės taikytojams atskleidžia objektyvų poreikį teisinio reguliavimo procesuose labiau vadovautis teisės socialinio sąlygotumo nuostatomis. [...]
In the article the problem of teacher’s rights to a healthy and safe working environment is analyzed from the interdisciplinary (including sociology, education and law) point of a view. The cooperation between different disciplines including sociological analysis of law’s objects and educational information helped to reveal more objectively the legal dysfunctions, the creation of social technologies, combining the opportunities of legal and other social sciences. In the article, according to the results of empirical study, the evaluation of observation on security to realization teacher’s right to healthy and safe working environment is reflecting. The evaluation reflects some of the labor law in the legal regulation in the legal mechanism of the real social dysfunctions, resulting in circumstances of legal nihilism. The study is based on the results of a mass country-wide written survey of teacher’s. The diagnostic constructs and indicators of the survey instrument allow making the judgement on how and to what extent the teacher’s right to a healthy and safe working environment and right salary is secured/not secured in Lithuania from the perspective of subjective evaluations and opinions expressed by teachers, as well as through the disclosure of “truths of fact”. [...]
Internet: https://www.mruni.eu/upload/iblock/e2b/010_Merkys%20Urmonas%20Bubeliene.pdf
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Mykolo Romerio universitetas
Šiaulių universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.