Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101326
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Merkys, Gediminas;Kalinauskaitė, Rima;Beniušienė, Ineta;Vveinhardt, Jolita;Dromantas, Mykolas
Title: Organisational climate test for Lithuania work organisations: validation and correlation with team work test
Other Title: Organizacinio klimato testas Lietuvos darbo organizacijoms: validacija ir sąsajos su komandinio darbo testu
Is part of: Socialiniai mokslai = Social sciences. Kaunas : Technologija, 2005, Nr. 3 (49)
Extent: p. 39-51
Date: 2005
Keywords: Organizacijos klimatas;darbo organizacijos;Komandinis darbas;Testo validacija;Organisational climate;Work organisation;Team work;Test validation
Abstract: Straipsnio tikslas – pristatyti konkretų, naujai sukurtą organizacinio klimato matavimo instrumentą ir diskusijos tvarka susieti gautus rezultatus su kitų tyrėjų, kūrusių panašius instrumentus, duomenimis bei per tai atskleisti organizacinio klimato fenomeno raišką. Struktūros požiūriu straipsnis susideda iš 4 dalių – 1) teorinio įvado; 2) metodikos; 3) rezultatų; 4) išvadų bei diskusijos. Pirmoje dalyje apžvelgiamas teorinis diskursas, kuris socialinių tyrinėtojų bendruomenėje vyksta dėl sąvokos „organizacinis klimatas“ traktuotės. Konkrečiai bandoma pagrįsti, jog tarp „organizacijos kultūros“ ir „organizacinio klimato“, nepaisant šių sąvokų (ir reiškinių) giminystės, egzistuoja gana aiški demarkacija. Organizacijos kultūros sąvoka yra daugiau teorinio plano sąvoka, atspindinti organizacijos elgsenos lygį, o organizacinio klimato sąvoka yra empirinio (psichometrinio) plano sąvoka, atspindinti grupinių procesų percepciją konkrečioje darbinėje komandoje. Organizacinio klimato sąvoka yra „indukcinės kilmės“. Matavimo ir vertinimo požiūriu organizacinis klimatas yra įvertinamas statistiškai ir psichometriškai agreguojant pavienių individų išsakytus subjektyvius vertinimus. Organizacinis klimatas yra viena iš organizacijos kultūros raiškos dimensijų. Straipsnyje bandoma atlikti tyrimų, kurių metu buvo kuriami organizacinio klimato matavimo instrumentai, refleksiją, dėmesį skiriant organizacinio klimato, kaip konstrukto, struktūros (dimensionalizacijos) klausimui. Bandoma atkreipti dėmesį į vieną esminę problemą, kuri kyla sistemiškai kuriant ir tobulinant atitinkamo profilio testus. Egzistuoja nemenka problema, kokius konkrečius, su organizaciniu klimatu susijusius indikatorius priskirti priklausomajam (endogeniniam) kintamajam ir kokius nepriklausomam (egzogeniniam) kintamajam. [...]
The article presents the results of empirical study which aimed to construct a test of organisational climate, valid in the cultural context of Lithuanian work organizations. The sample of the study included 1299 respondents from 36 different business, nongovernmental and governmental (customs, police) organizations and 147 work teams. Exploratory factor analysis was applied to reduce the original 137 items of the test to 18 subscales. The quality of the subscales was validated by means of factor and internal consistency analysis. Secondary factor analysis revealed that 17 subscales comprised a single factor (64,3 percent of cvariance explained). It also appeared that subscales of the tests of organizational climate and team work were persistently correlated. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101326
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Šiaulių kolegija
Šiaulių universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.07 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

16
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.