Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101325
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žydžiūnaitė, Vilma;Merkys, Gediminas;Jonušaitė, Simona;Katiliūtė, Eglė
Title: Establishment of study conditions for student empowerment for studying as characteristic of quality of higher education: case of master degree studies in education
Other Title: Bendruomenės sampratos kaita: bendrija virtualioje erdvėje
Is part of: Socialiniai mokslai = Social sciences. Kaunas : Technologija, 2006, nr. 3(53)
Extent: p. 49-58
Date: 2006
Keywords: Įgalinimas studijuoti;Studijų įgalinimo sąlygos;Aukštojo mokslo kokybė;Empowerment for studying;Study conditions for empowerment;Quality of higher education
Abstract: Aukštojo mokslo (toliau - AM) sistemos kokybė vis stipriau orientuojasi į darbo rinkos poreikius dėl ekonominių ir ideologinių priežasčių ir tai pasireiškia darbo pasaulio poveikiu studijų programų kūrimui, studijų metodų kaitai, AM prieinamumo politikos formavimui ir ryšių su išoriniais partneriais intensyvumui. Šie procesai apima tokias charakteristikas: I) Studijų programų rengimas ir studijų proceso organizavimas, orientuojantis į kompetencijas, profesionalizaciją ir įsidarbinimo galimybių didinimą aukštųjų mokyklų absolventams. Dėmesys profesionalizacijai ir kompetencijoms studijų programose skatina studijų metu taikyti darbo pasauliui aktualius studijų metodus, pripažinti praktinėje veikloje įgytas kompetencijas ir tokiu būdu didina studijų programų prieinamumą. II) Aktualiomis tampa socialinės partnerystės iniciatyvos tarp AM institucijų ir išorinių partnerių vystant, administruojant, valdant ir finansuojant specifines studijų programas. III) Formuojasi tyrimų ,,industrializacija”: mažiau koncentruojamasi į akademinius arba į konkrečią mokslinę discipliną orientuotus tyrimus, bet daugiau – į probleminius ir tarpdisciplininius; tyrimai tampa labiau kolektyviniu, o ne individualiu procesu. Paminėtuose teiginiuose atsispindi AM institucijos įsipareigojimas teikti konkrečias studijų programas, kurias realizuojant absolventai parengiami darbo pasaulyje tenkinti visuomenės (klientų / paslaugų priėmėjų) poreikius įvairiose srityse: 1) AM institucijų mechanizmai įgalina jas būti atskaitingomis už studijų programas. 2) AM teikiančių institucijų mechanizmai įgalina dėstytojus: a) realizuoti studijų programas pagal validžius / patikrinamus kriterijus; b) palaikyti aukštą didaktinės ir profesinės kompetencijos lygmenį; [...]
The article presents the peculiarities of students' empowerment for higher education (HE) studies. The research problem is defined by the following questions: what are the specific characteristics of study conditions for student empowerment in HE? What are the positive aspects and limits of establishing these conditions? The research aim is to highlight the positive aspects and limits of establishment of study conditions for student empowerment for studying in HE. The research results have shown that establishment of study conditions for student empowerment as an indication of HE quality is related to institutional (HE institution and/or work organization) and personality (Lecturer's and student's) levels: A) Philosophy of study process: specific study aims, perceived role in a chosen profession, applied concept of study philosophy and evaluation of study achievements influence student's empowerment in HE. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101325
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Klaipėdos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.82 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.