Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101324
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Vaitkevičius, Sigitas;Merkys, Gediminas;Savanevičienė, Asta
Title: Model of strategic analysis tools typology
Other Title: Strateginės analizės instrumentų tipologinis modelis
Is part of: Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija, 2006, nr. 2(47)
Extent: p. 99-109
Date: 2006
Keywords: Instrumentai;Strateginė analizė;Taksonomija;Tipologija;Strateginis valdymas;Tools;Strategic analysis;Taxonomy;Strategic management;Strategic planning
Abstract: Didėjant strateginei analizei naudotinų instrumentų skaičiui, vis sunkiau juos pasirinkti. Šis klausimas spręstas sudarant įvairias strateginio valdymo ir planavimo instrumentų taksonomijas, į kurias įtraukta ir įtraukta ir keliasdešimt strateginei analizei naudojamų instrumentų. Atlikus esamų taksonomijų apžvalgą, pastebėta, kad 1) jos apėmė ne visus strateginei analizei būtinus instrumentų klasifikavimo kriterijus, 2) jos nebuvo orientuotos būtent į strateginės analizės instrumentų klasifikavimą ir į strateginei analizei naudojamų instrumentų specifinių tipologinių bruožų išryškinimą. Dėl šių priežasčių organizacijų vadovams sunku aprėpti visus galimus instrumentus ir pasirinkti optimalius. Apžvelgta literatūra parodė, kad strateginė analizė kaip savarankiškas mokslinio nagrinėjimo objektas vis dar ganėtinai menkai tenušviestas (Vai tkevičius ir kt., 2002). Vis dėlto ji fragmentiškai buvo apžvelgta palyginti daugelio autorių. Galima konstatuoti, kad vieni autoriai strateginei analizei priskyrė daugiau funkcijų (Lindblom, 1959; Cyert ir March, 1963; Hammeresh ir kt., 1978; Porter, 1980; Stoner ir Fry, 1987; Johnson ir Scholes, 1993; Rowe ir kt., 1994; Grant, 1998; Peel ir kt., 1996; Jucevičius; 1998; Godet, 2000; Barnes, 2002; Analoui ir Karami, 2003; Eng, 2004; McNamee ir kt., 2004), o kiti kur kas mažiau (Clark ir Scott, 1995; Clark, 1997). Tačiau visi minėtieji autoriai vieningai teigia, kad strateginė analizė yra fundamentalus elementas, formuojant organizacijos strategiją. Kaye ir Dyason (1998) įrodė, kad jeigu trūksta išankstinės strateginės analizės, tada organizacijos pradeda strategiją įgyvendinti, neturėdamos aiškaus tikslų rinkinio. [...]
With the growing number of tools to be used for stra-tegic analysis it is getting more and more difficult to make a choice. This problem has been tackled by working out different taxonomies of tools of strategic management and planning which include number of tools used for strategic analysis. Following the review of the available taxonomies it has been found that (1) they failed to en-compass all tools classification criteria necessary for strategic analysis, (2) they were not oriented to the clas-sification of strategic analysis tools and to the highlight-ing specific typological features of the tools used for stra-tegic analysis. In this article the analysis of the available taxono-mies performed enabled to select 41 tool to be used for strategic analysis which were later included into the “ex-pert evaluation questionnaire of strategic analysis tools”. All of them were theoretically divided on the framework of certain classification attitude. During the study, the classification of tools to be used for theoretical strategic analysis has been studied in detail according to 19 classi-fication criteria / indicators. By comparing practical and theoretical tools taxonomies the classification criteria were selected and analyzed in detail which are equally important both in practical and theoretical respect. On the framework of this the “questionnaire of strategic analysis tools expert evaluation” was formed. The corre-spondence survey of experts using anonymous question-naire has been chosen for the study. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101324
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.