Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101323
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Merkys, Gediminas;Žydžiūnaitė, Vilma;Šaparnis, Gintaras;Urbonaitė-Šlyžiuvienė, Daiva;Dromantas, Mykolas
Title: Teamwork dysfunctions at large–scale enterprises: comparative research based on norm-referenced testing
Other Title: Komandinio darbo disfunkcijos stambiose gamybos įmonėse: tyrimo, paremto norminiu testavimu, duomenys
Is part of: Inžinerinė ekonomika = Engineering economics. Kaunas : Technologija, 2006, no. 1(46)
Extent: p. 51-61
Date: 2006
Keywords: Komandinis darbas;Norminis testavimas;Faktorinė analizė;Reitingas;Teamwork;Norm test;Factor analysis;Rating
Abstract: Straipsnyje atspindėti tyrimo, kurį per 5 pastaruosius metus atliko jungtinė tyrėjų komanda, duomenys. Tyrimo esmė ta, kad Lietuvos darbo organizacijų kultūros sąlygomis buvo adaptuotas Vokietijoje sukur61 tas komandinio darbo testas „Team Puls“. Jis testas susideda iš 66 pavienių klausimų, kurie atspindi labai įvairius komandinio darbo raiškos aspektus. Faktorinės analizės būdu pirminiai klausimai apibendrinti į šešias skales (dimensijas): 1) „Orientacija į tikslą ir pasiekimus“; 2) „Atsidavimas darbui ir atsakomybė“; 3) „Komunikacija komandoje“; 4) „Vadovavimas komandai“; 5) „Komandos organizavimas“; 6) „Komandos vaidmuo ir statusas organizacijoje“. Testo adaptacija Lietuvoje pavyko. Pirma, analogiškai atsikartojo visos šešios dimensijos. Antra, sudarytų skalių psichometrinė kokybė labai aukšta ir yra ne prastesnė už analogiškas charakteristikas Vokietijoje. Sudarytų 6 skalių vidinės darnos koeficientas Cronbach-alfa Lietuvos imtyje svyravo nuo 0,80 iki 0,89. Trečia, Lietuvos imtyje testas demonstruoja labai gerą matavimų patikimumą, kuris buvo patikrintas retesto (pakartotinių matavimų) metodu. Atitinkamas koeficientas svyravo nuo 0,8 iki 0,95. Sutrumpinus testą 2 – 4 kartus, jo patikimumas nesumažėja. [...]
The paper deals with the data obtained in the research which lasted for a period of 5 years and was carried out by a joint team of researchers. The test „Team Puls“ developed in Germany for the assessment of teamwork efficiency was adapted for Lithuanian production enterprises and served as the basis for the research. The test consists of 66 questions which reflect different aspects of teamwork. By the method of factor analysis primary questions were summarised into 6 scales (dimensions): 1) Orientation to goals and achievements; 2) Work dedication and responsibility; 3) Communication in the team; 4) Team management; 5) Team organisation; 6) The role and the status of the team in the organisation. The paper consists of two parts: Introduction, in which scientific topicality of the study is proved and theoretical assumptions are reviewed; and Research methods and results. Theoretical and empirical studies on teamwork carried out by Lithuanian and foreign researchers are reviewed in the theoretical part (Introduction) of the paper. Theoretically postulated 6 dimensions of the adapted test are shown, proved to be reasonably universal and acknowledged by other authors. In the second part, Research methods and results, the structure of the test is substantiated and described and psychometric measurements and formulations of the test phases are provided. Norm and target samples, 4 largescale production companies, where 403 employees representing 35 different working teams were tested, are also described in this part. Brief anonymous company profiles are provided
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/101323
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Šiaulių universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.32 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

8
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.