Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101103
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Budrytė, Edita
Title: Semantinių estetikos tyrinėjimų gairės Žibarto Jackūno darbuose
Other Title: Guidelines for semantic aesthetic research in Žibartas Jackūnas’ works
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Filosofija = Man and the word. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2016, T. 18, nr. 4
Extent: p. 106-117
Date: 2016
Keywords: Patirtis;Patyrimas;Estetika;Interpretacija;Meno tiesa;Semantinis požiūris;Experience;Generalised experience;Aesthetics;Interpretation;Artistic truth;Semantic approach
Abstract: Straipsnyje atskleidžiamas Žibarto Jackūno požiūris į metodologines estetinių tyrinėjimų perspektyvas. Jackūnas siekia įtvirtinti semantinio požiūrio ir prasmės principo taikymo, tyrinėjant estetinius reiškinius, teorinius pagrindus ir prisidėti prie semantinės krypties sklaidos estetikoje. Svarbi šio sumanymo dalis – estetiniame patyrime atsiskleidžiančių prasmių analizė. Estetinis patyrimas suprantamas kaip estetinės reiškinio interpretacijos rezultatas, kurį sudaro du sandai: semantinis ir emocinis. Jackūnas skirtingai apibrėžia patirties ir patyrimo są- vokas ir išsamiai nagrinėja jų sąveiką interpretacijos procese. Keliamas klausimas, kokią reikšmę estetiniame patyrime įgyja vertybinės prasmės ir emocinis atsakas į meno kūrinį. Straipsnyje nagrinėjama, kokie esminiai semantiniai estetinio patyrimo, meno kūrinio prasmės ir interpretacijos aspektai analizuojami Jackūno darbuose, aptariamos meno kūrinio interpretacijoje besireiškiančių prasmių rūšys, palyginamos Vosyliaus Sezemano ir Žibarto Jackūno meninės tiesos sampratos
The article reveals an approach of the Lithuanian aesthete Žibartas Jackūnas to the methodological prospects of aesthetic study. He seeks to establish the theoretical base of a semantic approach and the principle of meaning for the analysis of aesthetic phenomena, as well as to contribute to the dissemination of the semantic direction in aesthetics. An important part of this idea is the analysis of meanings which are revealed in aesthetic experience. The latter is understood as the result of the interpretation of an aesthetic phenomenon which consists of two – semantic and emotional – components. Jackūnas defines the concepts of generalised experience and experience differently and examines their interaction in detail in the process of interpretation. He focuses on the sense of values and emotional response to a work of art and the significance they acquire in aesthetic experience. The article explores which key aspects of semantic aesthetic experience, meaning of a work of art and interpretation are analysed in Jackūnas’ works, discusses the types of meanings that appear when interpreting a work of art, as well as compares the concepts of artistic truth of Vasily Seseman and Žibartas Jackūnas
Internet: http://zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/171/165
http://zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/171/165
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

28
checked on Feb 11, 2020

Download(s)

4
checked on Feb 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.