Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/101102
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Budrytė, Edita
Title: Meno kūrinio interpretacijos laisvės ribos
Other Title: The limits interpreting a work of art
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Filosofija. Vilnius : Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2014, T. 16, Nr. 4
Extent: p. 80-94
Date: 2014
Keywords: Gadameris;Analitinė estetika;Interpretacija;Meno kūrinys;Tapatybė;Gadamer;Analytic aesthetics;Interpretation;Work of art;Identity
Abstract: Straipsnyje keliamas klausimas, ar kritinis pliuralizmas neatveria kelio neribotai meno kūrinio interpretatoriaus laisvei. Interpretacijos laisvės ribų problema nagrinėjama remiantis analitinės estetikos autorių argumentais bei dialogine Hanso-Georgo Gadamerio interpretacijos samprata. Atskleidžiami skirtingi požiūriai į meno kūrinio tapatybę ir su tuo susijusios išvados, kaip, kokiu būdu pats kūrinys gali riboti interpretatoriaus laisvę. Svarstoma, ar skirtingos to paties meno kūrinio interpretacijos negriauna jo tapatybės. Hermeneutinė teisingo supratimo samprata pristatoma kaip atsvara objektyvizmui bei reliatyvizmui
The article raises a question whether critical pluralism leads to complete art interpreter’s freedom. The problem of limits interpreting a work of art is being analyzed through the arguments of analytic aesthetics authors and dialogical Hans-Georg Gadamer’s concept of interpretation. Different approaches to the identity of a work of art are revealed as well as the resultant findings and how the work itself may limit the freedom of the interpreter. It is debated if different interpretations of the same work of art does not destroy its identity. The hermeneutic concept of the adequate understanding is presented as a counterweight to objectivism and relativism
Internet: http://zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/98/96
http://zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/98/96
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml5.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.