Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100925
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Kamuntavičienė, Vaida;Lūžys, Sigitas
Title: Kauno miestietės Daratos Nabienės votas Kaunakiemiui: Šv. Kryžiaus bažnyčios fundacija
Other Title: A votum of Kaunas resident Darata Nabienė to Kaunakiemis: the foundation of the Church of St. Cross
Is part of: Kauno istorijos metraštis. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2019, T. 17
Extent: p. 23-36
Date: 2019
Keywords: Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčia;Darata Nabienė;Kaunakiemio bažnyčia;Daratos Nabienės fundacija;Kaunas Church of St. Cross;Dorothea Nabienė;Kaunakiemis church;Foundation of Dorothea Nabienė
Abstract: Šiame straipsnyje pirmą kartą istoriografijoje išsamiai nagrinėjami su Kaunakiemio Šv. Kryžiaus bažnyčios fundacijos ir pastatymo istorija susiję dokumentai, publikuojamas fundatorės Daratos Nabienės fundaciją patvirtinantis 1515 m. rugpjūčio 11 d. Kauno magistrato raštas ir ankstyviausia išlikusi bažnyčios vizitacija, atlikta 1669 m. sausio mėnesį. Atidi rankraštinių dokumentų analizė leido nustatyti, kad pirmoji tarp 1510 ir 1515 m. pastatyta Kaunakiemio bažnyčia buvo mūrinė, greičiausiai pastatyta iš raudonų plytų, gotikinė (panaši į iki šių dienų išlikusią Šv. Gertrūdos bažnyčią), taip paneigiant ligi šiol istoriografijoje vyravusią tradiciją ją laikyti medine. Apibendrinant pastebėta, kad Šv. Kryžiaus bažnyčios fundacija liudijo apie Kauno miesto plėtrą, jo gyventojų miestiečių finansinį pajėgumą, miesto tikinčiųjų sielovadines praktikas, pamaldumą Šv. Kryžiui. Tiriamas atvejis parodė, kad moteris, Kauno miestietė, galėjo savarankiškai atvykti į Kauno miesto rotušę, stoti burmistrų ir tarėjų akivaizdoje, atlikti bažnyčios fundaciją. Tai liudija apie moterų teises XVI a. pradžios Kaune. Šv. Kryžiaus bažnyčios fundacija įsiliejo į XV–XVI a. sandūroje Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje vykusį bažnyčių statymo ir fundavimo vajų
The present article comprehensively analyses the documents of foundation of the Church of St. Cross and building history for the first time in historiography. It contains the letter of Kaunas Magistrate from August 11, 1515, which confirms the foundation of Darata Nabienė, and the earliest extant visitation of the church in January, 1669. A careful analysis of the manuscript documents has determined that the first church in Kaunakiemis built between 1510 and 1515 was brick; most probably it was Gothic and built from red bricks (similar to St. Gertrude’s Church, which has survived to the present day). This way, the dominant tradition in historiography to view it as wooden is denied. In general, it has been observed that the foundation of the Church of St. Cross represents the development of Kaunas City, the financial capacity of residents, soul-leading practices of believers, and piety to St. Cross. The case under the present investigation has revealed that Kaunas female resident could independently come to Kaunas City Hall, talk to the burgomasters and assessors, and make the church foundation. This suggests about women’s rights in Kaunas at the beginning of the 16th century. The foundation of the Church of St. Cross represents the trend of numerous building and foundation of churches in the Grand Duchy of Lithuanian at the end of the 15th century and at the beginning of the 16th century
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/100925/1/ISSN2335-8734_2019_N_17.PG_23-36.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/100925
https://doi.org/10.7220/2335-8734.17.2
Affiliation(s): Humanitarinių mokslų fakultetas
Istorijos katedra
Kalbų ir kultūrų skyrius
Užsienio kalbų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2019, nr. 17
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.06 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

98
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

70
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.