Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100842
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lasauskienė, Jolanta;Jasionienė, Gintarė
Title: Viduriniojo mokyklinio amžiaus mokinių lyderystės raiškos muzikinėje veikloje tendencijos
Other Title: The tendencies of middle school age students’ leadership in music activity
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2014, T. 115, nr.3
Extent: p. 232-246
Date: 2014
Keywords: Lyderystė;Muzikinė veikla;Lyderystės raiškos modelis;Pagrindinė mokykla;Vidurinis mokyklinis amžius;Leadership;Music activity;Model of leadership expression in music activity;Basic school;Middle school age
Abstract: Šiandienėje edukologijoje itin akcentuojamas siekis humanizuoti ugdymo procesą, t. y. orientuoti į ugdytinio individualybę, skatinti jo saviraišką, gebėjimų bendrauti, veikti kartu su komanda, prisiimti lyderio vaidmenį ugdymą(si). Šiame straipsnyje atskleidžiamos viduriniojo mokyklinio amžiaus (14–16 metų) mokinių lyderystės muzikinėje veikloje raiškos tendencijos, tiriant Alytaus pagrindinio ugdymo mokyklas. Atskleistas reikšmingas skirtumas tarp šio amžiaus mokinių lyderystės visų apraiškų (iniciatyvumo, kūrybiškumo, meniškumo, inovatyvumo) empirinių požymių svarbos ir jų raiškos muzikinėje veikloje lygio. Tai rodo pasirinktos temos aktualumą ir galimybes skatinti lyderystės muzikinėje veikloje raišką bendrojo ugdymo mokykloje
Contemporary music education particularly emphasises the objective to humanise the process of education, i.e., to focus on the individuality of the learner, to stimulation of his / her self-expression and abilities to assume the role of a leader. The article analyses the expression of leadership of basic school learners (aged 14–16) in music activity, which was explored during the research conducted in Alytus basic schools. The significant difference was established between the high level of importance of all the empirical features of manifestations of leadership (initiative, creativity, artistry, innovation) and a considerably lower level of expression of these empirical features in music activity. This substantiates the topicality of the chosen theme and possibilities of enhancing expression of leadership in basic schools. The object of the research: the tendencies of of middle age school students‘leadership in music activity. The aim of the research: to highlight the tendencies of middle age school students’ leadership in music activity. The characteristics of the sample. The research sample embraced 8–10th formers from Alytus “Šaltiniai” Basic School (n = 152) and “Dainava” Basic School (n = 86). The total number of school learners in the survey equalled 238 respondents (117 females and 121 males)
Internet: http://www.pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/74/69
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.94 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

29
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.