Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/1005
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Ereminaitė, Simona;Junevičius, Algis
Title: E.valdžios ir e. verslo integravimo viešuosiuose pirkimuose modelis
Other Title: E-government and e-business integration model in public procurement
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai, 2011, nr. 57, p. 33-49
Date: 2011
Keywords: Electronic government;Elektroninė valdžia;Elektroninis verslas;Viešieji pirkimai;Electronic business;Public procurement;Transparency;Internet
Abstract: Straipsnyje nagrinėjamas e. valdžios ir e. verslo santykis viešuosiuose pirkimuose, ypatingą dėmesį skiriant e. valdžios ir e. verslo teorijų analizei, teisiniam viešųjų pirkimų reglamentavimui Europos Sąjungoje (toliau – ES). Analizuojami viešieji pirkimai, atsižvelgiant į Lietuvos narystės ES patirtį, įvardijamos kylančios problemos ir sunkumai. Aptariama smulkaus ir vidutinio verslo padėtis įgyvendinant viešuosius pirkimus.
The article analyzes the relation between e-government and e-business, devoting special attention to the e-business and e-government theory analysis and legal regulation of public procurement in the European Union (hereinafter – EU). The authors analyze public procurement, taking into account the experience of Lithuania’s membership in the EU, identify specific problems for the small and medium enterprises participation in public procurement.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/1005
https://hdl.handle.net/20.500.12259/1005
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2011, nr. 57

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

23
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.