Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100394
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Radžiukynas, Darius;Žilinskienė, Nelė;Kemerytė-Riaubienė, Eglė
Title: Studentų sportinio judėjimo gebėjimų kaita
Other Title: Students‘ abilities change in sport movement
Is part of: Sporto mokslas : Lietuvos sporto mokslo tarybos ir Lietuvos olimpinės akademijos žurnalas. , 2013, Nr. 1(71)
Extent: p. 14-21
Date: 2013
Keywords: Kūno kultūros specialybės studentai;Lengvoji atletika;Įvairių krypčių judėjimas;Physical education students;Track and field athletics;Different directions movement
Abstract: Pagrindinė žmogaus judėjimo socialinė priežastis yra jo įvairūs poreikiai, į kuriuos įeina ir sportinis judėjimas. Sportinis judėjimas  – tai integraliai vykstantis mechaninis ir biologinis judėjimas, kuris valdomas specialiomis edukacinėmis programomis ir įvairių sporto šakų reglamentuotomis varžybų taisyklėmis. Sportininkų judėjimo turinį ir formas sąlygoja amžius, lytis, sporto šakos specifika, sportinis meistriškumas. Sportinis judėjimas yra ir studentų edukacinės sistemos sudėtinė dalis, jis skatina jų socialinį aktyvumą, saviraišką, saviugdą, kompetencijų raiškos erdvę. Sporto specialybės studentų sportinis judėjimas vyksta intensyviau negu kitų specialybių studentų. Jis yra įvairių sporto šakų studijų turinio pagrindinė praktinės raiškos forma, užtikrinanti įvairių sporto šakų išmokimą ir tobulinimą. Mūsų tyrimo tikslas  – nustatyti įvairių laikotarpių Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) kūno kultūros specialybės studentų judėjimo gebėjimus ir atlikti gautų duomenų lyginamąją analizę. Tyrimo objektas  – LEU kūno kultūros specialybės studentų judėjimo gebėjimai
The main social reason for any human to engage himself in motion is various needs that, as well, involve sport movement. Sport movement is integral motion of mechanical and biological kind that is managed with special educational programs and regulated by the competition rules of various sport disciplines. The content and forms of athletes’ movement are conditioned by their age, sex, specifics of sport discipline, and performance level. Sport movement is also a part of students’ educational system, encouraging their social activeness, self-expression, self-help, and space for competencies expression. If compared to students of other specialities, sport studying students’ physical activeness is of much more intensiveness. It is the main form for practical expression in the content of various sport studies and ensures learning and improvement at full extent of various sport disciplines. The goal of the research was to establish physical education students’ of Lithuanian University of Educational Sciences (LUES) movement abilities in different periods and to execute data comparative analysis
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/100394/1/ISSN2424-3949_2013_N_1.PG_14-21.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/100394
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Sporto mokslas, 2013, Nr. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

57
checked on May 1, 2021

Download(s)

34
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.