Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100334
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Banevičiūtė, Birutė;Kudinovienė, Jolita
Title: Development of arts teacher research competence in master studies
Other Title: Būsimųjų meno dalykų mokytojų tyrėjo kompetencijos ugdymas magistrantūros studijų metu
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, T. 125, Nr. 1
Extent: p. 57-67
Date: 2017
Keywords: Mokytojų rengimas;Tyrėjo kompetencija;Magistro studijos;Teacher education;Research competence;Master studies
Abstract: Nagrinėjamos būsimųjų meno dalykų (dailės, muzikos, šokio ir teatro) mokytojų tyrėjo kompetencijos problemos aktualumą pagrindžia pastaruoju metu išaugęs dėmesys mokytojų kompetencijų ugdymo kokybei, kuri yra akcentuojama Lietuvos ir Europos Sąjungos švietimo dokumentuose bei mokslininkų tyrimuose. Meno dalykų mokytojų tyrėjo kompetencijos ugdymą komplikuoja šių studijų tarpdalykinis ryšys, kuris glūdi dviejų ugdymosi sričių – meno ir ugdymo – sluoksniuose. Todėl meno dalykų mokytojų tyrėjo veikla reikalauja ne tik socialinių mokslų tyrimo teorijų ir metodologijų išmanymo, bet ir meninės raiškos formų bei priemonių suvokimo ir gebėjimų jas taikyti, siekiant tyrimo tikslų. Tyrimo rezultatai parodė, kad būsimieji meno dalykų pedagogai įžvelgia akivaizdžią tyrėjo kompetencijos naudą ne tik savo pedagoginėje, bet ir meninėje veikloje. Jų teigimu, ši kompetencija jiems padeda pagilinti profesines žinias, spręsti pedagogines ir menines problemas, vertinti edukacines situacijas, tobulinti meninio ugdymo kokybę mokykloje. Magistro studijų metu ugdytas tyrėjo kompetencijas apklaustieji vertina dvejopai: vienas jiems pavyko įgyti ar patobulinti, kitos dar kelia problemų. Abi šios tyrėjo kompetencijų ugdymosi dimensijos išsiskiria į dvi kategorijas – teorinės analizės ir empirinio tyrimo gebėjimus. Studentų teigimu, jie puikiai geba ieškoti ir analizuoti literatūrą, tačiau sunkumų sudaro užsienio literatūros skaitymas ir suvokimas. Studentai geba formuluoti tyrimo problemą, tačiau jiems sunku ją įžvelgti analizuojant ugdymo kontekstus. Pasirinkti tyrimo metodus ir numatyti tyrimo strategijas, studentų požiūriu, jiems sekasi, tačiau kurti tyrimo instrumentus ir interpretuoti tyrimo duomenis vis dar sunku, net ir studijuojant antrame kurse[...]
The problem of teachers’ research competence is one of the main aspects of concern in teacher education on master’s level. Arts teacher education is interdisciplinary studies which combine two areas – arts (music, dance, theatre, visual arts) and education, therefore research becomes a complex process requiring competence to use artistic expression forms and methods of social sciences research. In this article the point of view of arts education master’s students on research competence development is revealed
Internet: http://pedagogika.leu.lt/index.php/Pedagogika/article/view/538/297
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.4 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.