Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100215
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Aleknevičiūtė, Eglė
Title: Global factors influencing government bond market comovements
Other Title: Vyriausybių obligacijų rinkų sąveikai įtaką darantys globalūs veiksniai
Is part of: Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos : mokslo žurnalas = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives. Akademija (Kauno r.) : Aleksandro Stulginskio universitetas, 2016, Vol. 10, nr. 1
Extent: p. 1-7
Date: 2016
Note: eISSN 2351-5597
Keywords: Vyriausybių obligacijų rinkos;Investicinio portfelio diversifikavimas;Globalus rizikos vengimas;Government bond markets;Investment portfolio diversification;Global risk aversion
Abstract: Šio teorinio straipsnio tikslas yra išanalizavus tyrimus, atliktus vyriausybių obligacijų ir kitose finansų rinkose, identifikuoti svarbiausius globalius veiksnius, darančius įtaką vyriausybių obligacijų rinkų sąveikai. Nepaisant to, kad išskirtinos kelios veiksnių, darančių įtaką vyriausybių obligacijų rinkoms, grupės, šis tyrimas koncentruotas ties globaliais veiksniais. Jei šių veiksnių įtaka yra reikšminga, investicinio portfelio diversifikavimas neapsaugo investuotojų nuo rizikos. Šis tyrimas atliktas naudojant mokslinių straipsnių, tyrimų ir kitos mokslinės literatūros analizę, sintezę ir sisteminimą. Tyrimas pasižymi naujumu, nes jame ne tik išskiriami, bet ir susisteminami globalūs veiksniai, darantys įtaką vyriausybių obligacijų rinkų sąveikai bei aptariami jų įvertinimui naudotini kintamieji. Tyrimo rezultatai leido identifikuoti penkis globalius veiksnius, dažniausiai išskiriamus kitų tyrėjų kaip darančius įtaką vyriausybių obligacijų rinkų sąveikai: globalų rizikos vengimą, globalų rinkos portfelį, pinigų, prekių rinkų bei ekonominės politikos neapibrėžtumą. Svarbiausiu veiksniu kiti autoriai įvardija globalų rizikos vengimą. Minėtų veiksnių egzistavimas mažina investicinio portfelio diversifikavimo naudą: jei rinkos yra stipriai veikiamos tų pačių globalių veiksnių, šių veiksnių pablogėjimas lems investicinio portfelio pozicijų pablogėjimą
The aim of this theoretical paper is to discuss the researches implemented in government bond and other financial markets, and to identify the most important global factors, influencing government bond market comovements. Even though, there exist various groups of factors, influencing government bond markets, this research is concentrated in the existence of global factors. If the influence of these factors is significant, investors cannot hedge from this influence by diversifying. The research in this paper is implemented by using the analysis, synthesis and systemization of the researches and other scientific literature. This research uses a novel approach by excluding and the most common global factors, influencing government bond market comovements and discussing the measures to assess the influence of these factors on the comovements. The research resulted in identification of 5 global factors, most commonly disclosed by other researchers as influencing government bond market comovements: global risk aversion, global market portfolio, money market uncertainty, commodity market uncertainty and economic policy uncertainty, with the most important factor being global risk aversion. The existence of these factors reduces the benefits from international diversification: if the markets are strongly influence by the same global factors, the deterioration of these factors will influence the investment portfolio in the same way
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/100215/3/ISSN2351-5597_2016_V_10_N_1.PG_1-7.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/100215
https://doi.org/10.15544/ssaf.2016.01
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Finansų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2016, vol. 10, no. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Mar 31, 2020

Download(s)

122
checked on Mar 31, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.