Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100203
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Kogabayev, Timur;Maziliauskas, Antanas
Title: The role of innovation for efficiency of investments
Other Title: Inovacijų vaidmuo investicijų efektyvumui
Is part of: Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives : mokslo žurnalas. Akademija, 2016, vol. 10, N 1
Extent: p. 85-91
Date: 2016
Note: eISSN 2351-5597
Keywords: Inovacijos;Ekonominis efektyvumas;Investicijos;Investicinis projektas;Innovation;Economic efficiency;Investment;Innovation project
Abstract: Pagrindinė idėja šiame darbe yra tai, kad inovacijos prisideda prie inovacijų efektyvumo ir tvarumo. Pagrindinis klausimas, kaip išmatuoti ir įvertinti inovacijų efektyvumą ir projekto naudą gaunamą inovacijų dėka. Pagrindiniai šio tyrimo uždaviniai yra: a) išanalizuoti inovacijų koncepciją ir teorinius modelius, ir b) nustatyti vertinimo kriterijus ir parinkti modelį kuriuo toliau vertinti investicijų į inovacijų projektą efektyvumą. Tyrimams naudojami analitinis ir ekspertinis metodai, atliekamas teorinis literatūros šaltinių tyrimas, taikoma palyginamoji analizė. Šiais metodais straipsnyje analizuojami skirtingų autorių inovacijų apibūdinimai, taip pat inovacijų vaidmuo investicinių projektų naudai. Straipsnyje nagrinėjami įvairūs kriterijai investicinio projekto inovacijų efektyvumo išmatavimui. Siūloma šiuos kriterijus suskirstyti į penkias grupes, susijusias su produktu, procesu, finansais, rinka ir valdymu. Išnagrinėta trijų modelių (CBA, DEA ir MCA) galimybės ir privalumai bei trūkumai vertinant inovacijų efektyvumą. Pateiktos palyginamosios išvados, kad visi trys modeliai iš esmės yra tinkami vertinant inovacijų Investicinių projektų inovacijų efektyvumą. Tačiau, valdymo aspektas, kuris yra svarbus vertinant inovacijų efektyvumą ir kuris yra apibūdinamas daugiau kokybiniais nei kiekybiniais rodikliais, suponuoja tolesnį modeliavimą atlikti su MCA modeliu. Papildant CBA
The main idea of this paper is that innovation is contributing to the efficiency and sustainability of investment. The main question is how to measure and assess efficiency of investment in innovation for the project benefit. The main objectives of this paper are: a) to analyse the concept and theoretical models of innovation, and b) to establish the criteria and select model for further assessing the efficiency of investment in innovation project. The research was based on analytical and expert methods and included theoretical analysis of literature sources, analytical, expert and comparison analysis. This paper discusses the definition of innovation of different authors, as well as the role of innovation for the efficiency of investment, and defines various criteria for measuring the efficiency of investment in innovation project. Paper suggests these criteria allocated to five groups related to product, process, finance, market and management. The comparison of three models (CBA, DEA and MCA) presented in this paper concluded that all three models in principle are suitable for assessing efficiency of investment in innovation project. However, the management aspect, which is hardly measurable but important in innovation efficiency performance analysis, suggests proceeding further modelling with MCA using it as complement to CBA
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/100203/3/ISSN2351-5597_2016_V_10_N_1.PG_85-91.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/100203
https://doi.org/10.15544/ssaf.2016.08
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2016, vol. 10, no. 1
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

38
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.