Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100202
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Krušinskas, Rytis;Benetytė, Raminta
Title: Investicijų į technologines inovacijas naudos ir rizikos vertinimas inovacijų indeksų palyginimo kontekste
Other Title: Assessment of benefits and risk of the investment in technological innovations in the context of innovation indices comparison
Is part of: Science and studies of accounting and finance: problems and perspectives, 2016, vol. 10, no. 1, p. 92-99
Date: 2016
Keywords: Investicijos;Technologinės inovacijos;Rizika;Inovacijų indeksai;Investments;Technological innovations;Risk;Innovation indices
Abstract: Valstybių vystymosi pagrindas yra inovacijos, nes jos skatina socialinę, technologinę ir ekonominę plėtotę, užtikrina tokios plėtros tvarumą. O įmonė, kuri nesistengia didinti darbo produktyvumo ir pajėgumų panaudojimo, nėra konkurencinga nei vietinėje, nei tarptautinėje rinkoje. Visgi ne visos įmonės investuoja į inovacijas dėl per didelės rizikos. Straipsnio pagrindinis tikslas yra įvertinti investicijų į technologines inovacijas naudą ir riziką inovacijų indeksų palyginimo kontekste. Šiam tikslui pasiekti straipsnyje yra atliekama investicijų į inovacijas naudos ir rizikos analizė, vertinami Pasaulinis inovacijų ir Tinklų pasirengimo indeksai. Atlikta Lietuvos ir užsienio mokslinių darbų, empirinių tyrimų ir ekonominės literatūros analizė. Taip pat taikyta mokslinės literatūros analizė, informacijos grupavimas, lyginimas, detalizavimas, grafinis modeliavimas. Bendrą inovacijų lygį šalyje parodo Globalus inovacijų indeksas, o technologinių inovacijų lygį – Tinklų pasirengimo indeksas. Abu šie indeksai yra pripažinti, kaip vieni geriausiai šalies inovacijų būklę atspindintys indikatoriai. Pagal indeksus tarpusavyje lyginamos valstybės ekonomikos stiprumo atžvilgiu, analizuojamas ryšys tarp inovacijų ir technologinių inovacijų. Pgal potencialią investicijų į inovacijas naudą ir riziką siekiama išsiaiškinti, kodėl verslo įmonėms ir valstybėms verta skirti ilgalaikes investicijas inovacijoms, kokios galimos rizikos, kai inovacija sėkmingai ir nesėkmingai įdiegiama. Aukštas technologinių inovacijų lygis sąlygoja aukštą bendrą inovacijų lygį. Kuo aukštesnis technologinių inovacijų lygis, tuo sparčiau didėja bendras inovacijų lygis šalyje.
The development of the Member States is based on innovation, because it promotes the social, technological and economic development, to ensure the sustainability of such development. The company, which does not seek to increase productivity of labour and capacity utilisation, is not competitive in local and international market. However, not all companies are investing in innovation for a high risk. The main purpose of the article is to assess the situation for investment in technological innovation, benefits and risks in the context of the comparison of the innovation index. To achieve this, the article is done for investments in innovation, the risk-benefit analysis to evaluate the Global Networks of innovation and the preparation of indexes. Done by Lithuanian and foreign research, empirical research and analysis of the economic literature, the analysis of the scientific literature, Pat used grouping of information, comparison, drill-down, and a graphic summary of modeling methods. The overall level of innovation of the country shows the Global innovation index, and the level of technological innovation in the Network readiness index. Both of these indices is to recognize, as some of the best innovation of the country reflecting the status of the indicators. According to the indices it is a comparative analysis of the State of the relationship between the innovation and technological innovation, and the economic strength of the State. In accordance with the potential benefits and risks of the investment in innovation to find out why businesses and States it is worth for long-term investment for innovation, what are the possible dangers of success and failure. A high level of technological innovation leads to a high overall level of innovation. The higher the level of technological innovation increases the total level of innovation in the country.
Internet: https://doi.org/10.15544/ssaf.2016.09
https://hdl.handle.net/20.500.12259/100202
Appears in Collections:Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos / Science and Studies of Accounting and Finance: Problems and Perspectives 2016, vol. 10, no. 1

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

292
checked on Jan 16, 2021

Download(s)

186
checked on Jan 16, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.