Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/100187
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007);Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Ruškytė, Džiuljeta;Navickas, Vytas
Title: Efficiency of teaching and learning methods for development of learner entrepreneurship
Other Title: Mokymo ir mokymosi metodų veiksmingumas mokinių verslumui ugdyti
Is part of: Pedagogika : mokslo darbai = Pedagogy. Vilnius : Lietuvos edukologijos universitetas, 2017, T. 126, nr. 2
Extent: p. 168-184
Date: 2017
Keywords: Mokymo metodas;Mokymo(si) metodas;Pasyvaus mokymo (tradiciniai) metodai;Aktyvaus mokymo(si) (inovatyvūs) metodai;Veiksmingumas;Verslumo ugdymas;Teaching method;Teaching-learning method;Passive (traditional) methods;Active teaching-learning (innovative) methods;Efficiency;Entrepreneurship education
Abstract: Kaip rodo mokslinių šaltinių analizė, nėra vienodos mokslininkų, praktikų ir ekspertų nuomonės, kokie mokymo(si) metodai yra veiksmingiausi ugdant verslumą. Nėra ir universalaus kriterijaus verslumo ugdymo metodų veiksmingumui įvertinti. Remiantis Lietuvos gimnazijų mokytojų, rengiančių mokinius pagal Ekonomikos ir verslumo programą, ir 22-osios Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados dalyvių anketinės apklausos duomenimis, siekta kiekybiškai įvertinti mokymo(si) metodų veiksmingumą mokinių verslumo ugdymui. Taikant netiesioginio vertinimo (rangavimo) metodą atliktas mokymo(si) metodų reikšmingumo vertinimas bei nustatytas jų veiksmingumas mokinių verslumo ugdymui. Statistinio testo rezultatai ir Kendalo konkordancijos koeficiento W reikšmės (0,843; 0,745; 0,926) rodo, kad mokytojų vertinimų suderinamumas yra geras arba labai geras. Didžiausias yra aktyvaus mokymo(si) metodų reikšmingumo vertinimo suderinamumas. Atlikta mokinių anketinės apklausos duomenų analizė rodo visų vertinamų kriterijų vidutinį rangą (angl. Mean Rank). Mokytojų vertinimu, iš pasyvaus mokymo (tradicinių) metodų veiksmingiausi metodai – iliustravimas ir demonstravimas, mažiausiai veiksmingi – atpasakojimas ir pasakojimas. Mokinių vertinimu, veiksmingiausias – aiškinimas, mažiausiai veiksmingi – atpasakojimas ir pratybos. Palyginus mokytojų ir mokinių vertinimų duomenis, abiem atvejais vertinimai sutampa – atpasakojimas – mažiausiai veiksmingas metodas verslumo ugdymo procese. Mokymo(si) bendradarbiaujant, apimančio mokymąsi grupėse, komandinį mokymąsi ir abipusį mokymąsi (kitų mokymą, mokymąsi iš kitų), veiksmingumą pripažįsta dauguma mokytojų. Nustatyta, kad iš universalių mokymo(si) būdų, mokytojų rečiausiai taikomas veiklos mokymasis, ir į galimybių paieškas nukreiptas mokymasis. [...]
Following the analysis of scholarly literature, the article analyses teaching-learning methods, which are applied for entrepreneurship education. The questionnaire survey of teachers from Lithuanian gymnasiums, where learners are trained according to the Programme of Economics and Entrepreneurship, and the participants in the 22nd Olympiad of Economics and Business of Lithuanian School Learners was conducted seeking to evaluate the efficiency of teaching-learning methods for development of school learner entrepreneurship in a quantitative manner. Applying the method of indirect assessment (ranking), the evaluation of significance of teaching-learning methods was conducted and their efficiency for learner entrepreneurship development was identified
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/100187
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.69 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on May 1, 2021

Download(s)

6
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.